Terzi Cevatbey

4/5 based on 8 reviews

Contact Terzi Cevatbey

Address :

Semerciler Çark Caddesi Cevatbey işhanı, D:No:71 72, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9777
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Semerciler Çark Caddesi Cevatbey işhanı, D:No:71 72, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Emre “Emrex” Yeniay on Google

Güzel mağazalar var. Birisi de GÖKAY GİYİM güzel bir yer. Uygun fiyatlı.
Nice shops. Someone at GÖKAY CLOTH is a nice place. Affordable.
R
Regnalt RN on Google

Harika
Wonderful
S
Seyhan Kaya on Google

Geliştirilmeli
Should be improved
s
serdar topaloğlu on Google

Alışveriş icin 10 numara. Hele MINIMOD magazasi ....
10 for shopping. Especially the MINIMOD store ....
V
Veli KAHRAMAN on Google

Cevat bey pasajı güzelde ama ordaki cevat bey terzisine götürmeyin şerefsiz oğlu şerefsiz terzi geçen gün montumun kolu çok çok az yanmıştı içi gözüküyordu yaptırayım dedim tamam eyvallah yaptılar ama montun rengini tutturmak için montun iç cebini kullanmış şerefsiz piç bir de 60tl verdim
Cevat bey passage is beautiful, but do not take it to the Cevat Bey tailor there, I said his dishonest son, the dishonest tailor the other day, the arm of my coat seemed to be burned very little, and I said okay they did it, but I gave a bastard bastard that used the inner pocket of the coat to fix the color of the coat.
N
Nurcan Güneş on Google

Harikasınız çok başarılısınız keşke fiyatlarınız da biraz düşük olsaydı abiyem harika olmuş bayıldım ama fiyatı hala sindirmeye çalışıyorum fiyatları biraz düşürmenizi tavsiye ederim
You are amazing, you are very successful, I wish your prices were a little lower, my evening dress was great, I loved it, but I'm still trying to digest the price, I recommend you to lower the prices a little
M
Muzaffer Yildirim on Google

Pasaj çok temiz , esnafları yıllardır hiç değişmeyen kibar esnaflar . Düğün alışverişi içün gittiğimiz eşarpçı bayana ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum
The passage is very clean , polite shopkeepers whose tradesmen have not changed for years . I would like to thank the scarf lady we went for wedding shopping for her interest.
M
Mehmet Korkmaz on Google

Tam profesyonel bir yer tertemiz rakiplerinden çok farklı ve kaliteli müşterileri hep elit tepki gösterenler genelde paraya takılan insanlar aç insanlar Adapazarı için bir şans başarılarınızın devamını dilerim
A fully professional place, very different from its competitors, and its quality customers, those who always react elite, people who are usually stuck with money, hungry people One chance for Adapazarı, I wish you continued success

Write some of your reviews for the company Terzi Cevatbey

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *