Sigma

4.5/5 based on 2 reviews

About Sigma

SİGMA TEKNİK – HAKKIMIZDA

Sigma Teknik Sigma ismi faaliyet konularını içeren Soğutma, İklimlendirme, Gaz, Mühendislik, Arıtma sistemlerinin baş harflerinin yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur.

25.12.1996 tarihinde Salim Çakır ve ortakları tarafından kurulan şirketimiz bugüne kadar çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.

Bulunduğu bölgede özellikle endüstriyel binalarda faaliyet konularında tartışılmaz şekilde liderdir ve liderliğini sürdürmektedir. Tüm uygulamalarında projelerini kendi gerçekleştirmekle birlikte birçok özel birikim gerektiren projeleri de hazırladı. Yurt içi ve yurt dışında danışmanlık hizmeti verdi. Ülkemizde, elektrik motorlarında enerji tasarrufu, raylı taşımacılıkta iklimlendirme, vakum tuvalet sistemlerinin geliştirilmesinde öncülük etti. Raylı taşımacılıkta ilk engelli uygulamasında mühendislik hizmeti verdi. Endüstriyel binaların ısıtmasının yanında, basınçlı hava, yangın tesisatı, doğalgaz LPG uygulamaları, endüstriyel fırınlar, iklimlendirme ve havalandırma uygulamaları, her türlü proses tesisatının projelendirme ve uygulamaları başarıyla çalışmaktadır.

Hedefimiz, Ticaret Sicil Gazetesinde beyan ettiğimiz gibi kuruluş amaçlarında üçüncü aşamaya geçmektedir. Faaliyet konuları ile ilgili enerji kaynağı imalat satış ve pazarlaması ithalat ve ihracatın yakın bir gelecekte hayata geçireceğiz. Bu konularla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Önceliğimiz çevreyi korumaktır. Çevreyi bugün atalarımızdan miras değil, evlatlarımızdan emanet olarak görmekteyiz. Temel ilkelerimiz enerji verimliliğini yükseltmek, ithal ikamesi sağlamaktır. Bu konuda yurdumuzda ortak akıl oluşturulması için mühendislik konularında ürettiğimiz, denediğimiz bilgiyi iletişim amaçlarını kullanarak her zaman paylaşacağız.

Contact Sigma

Address :

Çıracılar Cad. No:39, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +9799
Website : http://www.sigmateknik.com/
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

Çıracılar Cad. No:39, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
A
Aybüke Çabuk on Google

İ
İsmail Çallı on Google

Tecrübeli bir firmadır.
It is an experienced company.

Write some of your reviews for the company Sigma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *