Moda Trend

2.1/5 based on 8 reviews

Contact Moda Trend

Address :

Çark Cd. No:52, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. No:52, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
T
Tia Moore on Google

w
william moriarty on Google

eh
eh
H
Hatice B on Google

Yaklaşık bir sene önce mağazada hırsızlık olayı yaşandığında gerekli ilgiyi göstermeyen firma.Üstelik aynı günler içerisinden birden fazla hırsızlık olayı yaşanmasına rağmen.Kamera kayıtlarını takip etme ve teknik imkan bakımından aciz
The company, which did not show the necessary attention when a shoplifting incident occurred in the store about a year ago. Even if more than one theft occurred during the same days, it is incapable of following the camera recordings and technical means.
F
Fatmanur Özen on Google

Elbise aldım ve kemeri koyulmamış. Üstelik sormustum kemeri koydunuz mu diye. Kasiyer telefonda konusarak benim işlemimi gerçekleştiriyordu. Sorumsuzluk.
I bought the dress and the belt wasn't put in. Besides, I asked if you put the belt on. The cashier was talking to me on the phone. Irresponsibility.
B
Black on Google

Herkes çok kötü yorumlar yapmış. Tabii bir Addax olamaz fakat günü kurtarabilecek ürünler var. Ben hiç hırsızlık olayı ile karşılaşmadım fakat var mıdır? Bilemem.
Everyone has made very bad comments. Of course it cannot be an Addax, but there are products that can save the day. I have never encountered a theft, but is there any? I do not know.
E
Edalı Edalı on Google

Böyle bir magza ilk defa görüyorum herşeyleri kendi menfaatler ve çıkarları doğrultusunda degiştiren kural koyan bir firma. Çalışanlarından kasiyer olmak üzere müdüre side dahil müşterileri kötü davranmaktan işlerine geldigi gibi kurallar uydurmaktan yaptıkları başka hiç bir şey yok. Bence bir kerede daha düşünün derim bu magzaya giderken...
This is the first time I see such a magazine, a company that makes a rule that changes everything in line with their own interests and interests. There is nothing they do but make up rules as it comes to their job to mistreat customers, including the manager, from their employees to the cashier. I think I would say think once more when going to this store ...
B
Beklan Akın on Google

Kasada 02.08.2021 saat 19 da çalışan bayan nakit verdiğimiz ürün ücreti karşılığında fiş istediğimizde sıkıntı cıkarmıştır, hediye paketi istediğimizde cebimden mi alıp koyayım demiştir tam bir rezillik! (sakaryw/çark caddesi)
The lady working at the cash register at 19:00 on 02.08.2021 had a problem when we asked for a receipt for the product fee we gave in cash. (sakaryw/wheel street)
M
Metin Karam on Google

Alışveriş yaparken çalan müziklerden dolayı eski sevgilim aklıma geliyor ve birsey almadan ağlayarak çıkıyorum ?
I remember my ex because of the music playing while shopping and I leave crying without buying anything ?

Write some of your reviews for the company Moda Trend

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *