Apetit Restaurant Serdivan

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Apetit Restaurant Serdivan

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
Metin Araman on Google

Ürünleri kaliteli, garsonlar güler yüzlü ve ilgililer. Her pazartesi rutine bağladık. Kahvaltı gerçekten güzel.
Their products are of high quality, the waiters are friendly and interested. We made it into a routine every Monday. The breakfast is really nice.
F
Ferhat Özdemir on Google

40 dakikaya gelen vasatın altında kahvaltı. Tüm ürünlerin en ucuz market ürünü olduğu çok açık. Omlet bile pişiremeyen bir mutfak. Diğer yemeklerini hayal bile edemiyorum.
Below mediocre breakfast in 40 minutes. It is very clear that all products are the cheapest market product. A kitchen that can't even cook an omelet. I can't even imagine their other dishes.
i
ibrahim Bakkaloğlu on Google

Efem oncelikle Apetit restoran bi kahvalti ismarlamasi sart. Her arkadasimi oraya gonderiyorum. Ne zaman gitsem biriyle karsilasiyorum. En sonunda kahvaltiya gittik sarkuteri kahvalti gercekten basarili. Devam arkadaslar. Biraz farkli tatlar deneyin
Efem must first order a breakfast at the Apetit restaurant. I send every friend of mine there. Every time I go I meet someone. Finally, we went to breakfast, the charcuterie breakfast was really successful. Keep going guys. Try some different flavors
M
Muhammet Malkoç on Google

Kahvaltı için geldiğim restorant' ta yediğim herşeyden ve gördüğüm ilgiden memnun kaldım. Çok fazla yiyemeyeceğimiz için, israf olmaması amacı ile 6 kişi gelip 4 kişilik kahvaltı aldık yine 6 kişilik servis açıldı.
I was satisfied with everything I ate and the attention I received at the restaurant where I came for breakfast. Since we can't eat too much, 6 people came and we bought breakfast for 4 people, in order not to waste, again, service was opened for 6 people.
C
Cebrail Karakyun on Google

Kahvaltı çeşitleri bol, ilgi alaka gayet iyi.
Breakfast varieties are plentiful, attention is very good.
S
Sebahattin Sargın on Google

Güzel bir mekan, garsonlar ilgili ve kibar. Servisi hızlı gelen ürünler taze ve lezzetli. Kahvaltı için geldik fiyat ve menü gayet güzel tercih edilebilir bir yer.
It's a nice place, the waiters are interested and polite. The service is fast, the products are fresh and delicious. We came for breakfast, the price and the menu are very good.
B
Buket ÇELENK on Google

Farklı zamanlarda gelip yediğim yemekleri paylaştım ❤️ Hepppsii nefisti, personeller de çok kibar ve sakin bir mekan ? Teşekkürler
I came and shared the food I ate at different times ❤️ Hepppsii was delicious, the staff is also very polite and calm place ? Thank you
M
Münir Cem Aksu on Google

Kids friendly and clean-cut place with the nice staff.

Write some of your reviews for the company Apetit Restaurant Serdivan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *