Ayaz Terzi

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Ayaz Terzi

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
b
bahar ayaz on Google

Sakarya’nın en iyisi ??
The best of Sakarya ??
Y
Yunus dağtekin on Google

Terzilik Budur Ayaz Terzi
This Is Tailoring Ayaz Tailor
M
MELİSA ALBAYRAK on Google

Güler yüzlü, tecrübeli, kaliteli bir terzi harika bir terzi herkese tavsiye ederim. Sakarya'nın en iyisi :)
I would recommend a friendly, experienced, quality tailor to everyone. The best of Sakarya :)
E
Engin ARAS on Google

Çok güvenilir temiz titiz çalışma yapılıyor müşterilerin tek adresi
Very reliable, clean, meticulous work is done, the only address of the customers
B
Bahar Yilmaz on Google

Her şeyiyle mükemmel bir terzi. İlgi alakada kusurları yok. Bayan yardımcıları var.Tecrübeli ve güler yüzlü bir terzi ?
An excellent tailor in every way. There are no flaws in the interest. There are female assistants. An experienced and smiling tailor ?
D
Derya cihan on Google

Harika işçilik Müthiş enerji Ellerinize sağlık 10 gündür bizimle ugraşıyorsunuz ama deydi. Çok teşekkür ederiz Ayaz Terzi ve Ekibi
great craftsmanship awesome energy Good luck, you've been dealing with us for 10 days, but he said. Thank you very much Ayaz Terzi and his Team
G
Gökhan KARAGÖZ on Google

Tüm ürünlerinizi gönül rahatlığı ile bırakıp sorunsuz teslim alabileceğiniz 10 numara bir terzi. Göstermiş olduğu ilgi ayrıca insanı memnun ediyor.
A number 10 tailor where you can leave all your products with peace of mind and receive them without any problems. The interest he has shown is also pleasing to the people.
R
Riza ŞEN on Google

İzmirden konaklamak için sakaryaya gelmiştim ismini duyup ayaz terziyi denemek istedim, ceket almıştım cepleri yoktu ve orijinalindende güzel oldu. İlgili ve güler yüzlü. Diger yerlerde zaman harcamayın. Sakaryada tek.
I came to Sakarya to stay from Izmir, I heard his name and wanted to try the frosty tailor, I bought a jacket, it had no pockets and it was more beautiful than the original. Relevant and funny. Don't waste your time elsewhere. The only one in Sakarya.

Write some of your reviews for the company Ayaz Terzi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *