Tatlıcızade

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Tatlıcızade

Address :

Etimesgut/, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Etimesgut/, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
H
Halil Yurdugül on Google

Ürünleri taze ve lezzetli.
Their products are fresh and delicious.
g
gökhan özkan on Google

Antep fıstıklı tulumba tatlısı tavsiye edilir.
Tulumba dessert with pistachio is recommended.
E
Ekrem Kbr on Google

Kaliteli ürünler temiz ve lezzetli. Ayrıca tüm personel çok cana yakın Mükemmel
Quality products are clean and delicious. Also all the staff are very friendly Excellent
N
Nesche on Google

Cevizli ve fıstıklı baklavasından denemek için aldık. İç malzemeleri boldu ve tatları iyiydi sadece hamuru biraz kalındı. Üretimde pancar şekeri kullandıklarını belirtmişler yedikten sonra mide yanması yapmadığına göre doğru sanırım
We bought the walnut and pistachio baklava to try. The ingredients were plentiful and tasted good, but the dough was a little thick. They stated that they used beet sugar in production, I guess it's true since it doesn't cause heartburn after eating it.
t
tacettin özkaya on Google

Mustafa DAŞ, sohbeti ve tatlıları... Hangisini anlatayım:) Yaşamak lazım.
Mustafa DAŞ, his conversation and his sweets... Let me tell you what :) One has to live.
A
Ali Ihsan Karakus on Google

Harika lezzet. Emeği geçenlerden Allah razı olsun
Great taste. God bless those who contributed
M
Murat Eraydin on Google

birçok baklava ürününü denedim ancak başarılı degil. vasat bir tatlı deneyimi...
I tried many baklava products, but without success. mediocre dessert experience...
O
Osman GÜZELGÖZ on Google

Ürün çeşit ve kalitesini her zaman beğeniyorum. Çalışanları güler yüzlü, temiz ve amatör bir ruhla hizmet ediyor. Kış olduğu için her müşteriye sahlep ikram ediyorlar. Yöresel Maraş ürünleri için de ideal bence...
I always like the product variety and quality. Its employees serve with a friendly, clean and amateur spirit. Since it is winter, they serve sahlep to every customer. I think it is also ideal for local Maraş products...

Write some of your reviews for the company Tatlıcızade

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *