Sevgim rehabilitasyon merkezi

5/5 based on 1 reviews

ANASAYFA - Sakarya Rehabilitasyon Merkezi Sakarya Rehabilitasyon Merkezleri Engelli Eğitimleri - Sevgimozelegitim.com

Neden Sevgim Özel Eğitim?

 

Sakarya Adadil Konuşma Bozukluğu Merkezi 2001 yılında Adapazarın’da SEVGİM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bilimsel bir anlayışla yola çıktık.En iyinin mümkün olduğuna inanarak ve insan anlayışımızı “farklı” olana karşı tutumlarımızla etik ve sorumlu tutarak  başladık çalışmaya.
       Hala buradayız, çünkü başarmanın ve “bilgi”nin her gün yeniden öğrenerek mümkün olduğunu, koşulsuz “sevgi”nin temel olduğunu öğrendik.... 

 

Contact Sevgim rehabilitasyon merkezi

Address :

Yoruk Sk. No:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Website : http://www.sevgimozelegitim.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yoruk Sk. No:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Sevgim rehabilitasyon merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *