Safa'm Market

4/5 based on 8 reviews

Safa'm Market - Safammarket.com

Safam Market online hizmetinizde

Safa'm Market - Safammarket.com

Sitemiz geçici olarak yapım aşamasındadır. / Our site is temporarily under construction.

SAFAM MARKET ON-LINE ALIŞVERİŞ SİTESİ
Adres: Maltepe Mah. Maltepe Cd. No:44/A Adapazarı/SAKARYA
Telefon : 0(532) 743 13 55
Telefon : 0(541) 454 10 30
Faks : 0(532) 743 13 55
Email Adresi : [email protected]

© 2013 - 2022 - SAFA'M SÜPERMARKET. Her hakkı saklıdır. - Site tasarım ve yayın Veboon

Contact Safa'm Market

Address :

Maltepe Cd. No:44, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.safammarket.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Maltepe Cd. No:44, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
Hakan Topcu on Google

İ
İHSAN GÖKDEMİR on Google

T
Tuğbaa on Google

G
Gökhan Çelik on Google

n
nisan gıda on Google

E
Erol Köseoğlu on Google

Çok temiz güzel yer
Very clean nice location
H
Halil Çağıran on Google

Güzel
Beautiful
Y
Yunus ÇAKIT on Google

Aradığınız bir çok ürünü 7/24 bulabileceğiniz bir market...
You can find a lot of products you can find 7/24 ...

Write some of your reviews for the company Safa'm Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *