SDG Muhendislik

4.6/5 based on 8 reviews

Contact SDG Muhendislik

Address :

Yeğenler Cd. 81/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9789
Website : http://www.sdgmuhendislik.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yeğenler Cd. 81/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
S
Sami Çakmak on Google

M
Murat Aktürk on Google

Süper
Super
T
Tekin ÖZTOPRAK on Google

Sakaryanın en profesyonel doğalgaz firmasi
The most professional natural gas company of Sakarya
A
Adem BİLGEN on Google

Herkese Tavsiye Edebilirim İşin Ehli Alacaginiz Hizmette Kalitesi Yüksek Bir Firma
I can recommend it to everyone, a company with high quality in the service you will receive
H
Hikmet Oruç (Orucbaba) on Google

Doğalgaz işlemlerinin takip edildiği ve kombi tesisat döşeme ve yedek parçalarının bulunduğu bir firma
A company where natural gas processes are followed and combi system installation and spare parts are available.
A
Ali Khudiri on Google

محل لبيع مواد التدفئه الكونبي الغاز تعامل جيد والاسعار جيده
Cosmopolitan heating supplies gas deal well and prices are good
M
Murat Tanat (Sakaryalı efendilerinden) on Google

Gültekin beye çok teşekkür ederim. Tüm işler bitene kadar çok ilgilendi. Tavsiye edebileceğim bir firma
Thank you very much to Mr. Gültekin. He was very interested until all the work was done. A company I can recommend
ö
ömer TURİT on Google

Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. sloganımız: Müşteri isteğini tam anlamak. Müşteri menuniyetini tam sağlamak. Anlayışımız: Yüksek kalite hizmet üretmek Isıtma ,soğutma,havalandırma,iklimlendirme ,yangın doğalgaz işlerinde sayısız projelere imza attık. Her zaman en zor müşteri sınıfı, fiyat odaklı ucuz malzeme ve ucuz işçilik isteyen müşterilerimiz olmuştur. Kalite anlamında yüksek kalite isteyen müşteri sınıfı %1 lerde ,ülke olarak kalite isteği fiyatla doğru orantılı artarsa yaptığımız işlerden bizde memnun kalacağız. Yapılan işleri sorun olmaktan çıkarmak bununla mümkündür. ucuz fiyat pazarlıkları kaliteyi yok ediyor. Yine de müşterilerimizden memnuniyeti duymak ,teşekkür almak,çok şükür güven veriyor bize.... Müşteriler yeterki projeli ve kaliteli hizmet istesinler severek ve keyif alarak çalışmaya devam edeceğiz. SDG MÜHENDİSLİK firması hakikaten çözüm odaklı çalışması ve sorunları büyük bir duyarlılık ile çözmesi her zaman aile kültürümüz açısından gurur vermiştir.Şirket kültürümüzü yüksek kalite ve sürdürülebilir hizmeti zarar etme pahasına sürdürmeye devam edeceğiz.saygılarımızla,
The ritual is work, one's words are not considered. Our motto: To fully understand the customer request. Providing full customer satisfaction. Our Approach: Produce high quality service We have carried out numerous projects in heating, cooling, ventilation, air conditioning and fire natural gas works. We have always had the most demanding customer class, price oriented cheap materials and cheap labor. In 1% of the customer class who want high quality in terms of quality, we will be pleased with the work we do if the quality demand of the country increases in proportion to the price. It is possible to eliminate the work done from being a problem. cheap price negotiations quality is destroying. Nevertheless, it is our trust that our customers are satisfied, thank you, thank goodness .... We will continue to work with love and pleasure, as long as customers want a project and quality service. SDG ENGINEERING company has always given pride in terms of our family culture as it is truly solution oriented and solving problems with great sensitivity.

Write some of your reviews for the company SDG Muhendislik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *