Serdivan Tea Garden

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Serdivan Tea Garden

Address :

Ahmet Yesevi Sk. No:10, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Ahmet Yesevi Sk. No:10, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
H
Haluk Pehlivan on Google

Kalabalık olduğu zamanlarda servis problemi yasansada genel olarak iyi bir mekan
A good place in general, even if there is a service problem when it is crowded
s
serpil özkalay on Google

Açık havada olduğu için yazları güzel bi yer ancak masalar temiz değil
It's a nice place for summers but it's not clean.
B
Bilge Kaan on Google

Havadar serin ve hızlı çay servisi var. Aile ve kanka lar ile mükemmel ortam. Uygun fiyat..
Airy cool and quick tea service. Excellent environment with family and friends. Reasonable price..
H
Hasan Güngör on Google

Çay soda tost var. Uygun fiyat. Servis bazen geç geliyor. Ama yaz gecelerinde cafelerden daha güzel ortam oluyor.
There is tea soda toast. Reasonable price. Service sometimes comes late. But in summer nights, there is a better environment than cafes.
N
Nese Konuk on Google

Çay bardakları asiri küçülmüş kac ml onlar 30 falan mi? Ve fiyat olarak 2 lira yapmışsınız asla haketmiyor. Ayni caddede bahadir var gidip çayınızı 1 liraya için. Ayni acik alan orada da var.
Tea cups are shrunk over a hundred ml are they 30 or so? And the price of 2 pounds you never did not deserve. In the same avenue in the street there are 1 lira for your tea. There is also the same open area.
M
Mehmet Harun Erdoğan on Google

Standart çay bahçesi. Üzerinde konuşulacak fazla birşey yok. Hepimiz mutlaka bir gün bir çay bahçesine gitmişizdir. Elinde tepsi önünde önlük bir delikanlı gelir siparişinizi alır. Aynısı. Ama çay yanında çekirdek isteyin. Paket çekirdek getiriyorlar güzel oluyor. Havadar geniş bir alan. Özellikle sıcak yaz akşamları dinlenmek güzel olur. Soguk içecekşeride var ama bunlar gazoz ve türevleri. Çok bişey beklemeyin. Standart çay bahçesi
Standard tea garden. There's not much to talk about. We all went to a tea garden one day. A young man in apron holding tray in front of you takes your order. The same. But ask for the kernel next to the tea. It's nice that they bring in the package core. Spacious airy area. It is especially nice to relax on warm summer evenings. There are cold drinks, but these are soda and its derivatives. Don't expect too much. Standard tea garden
Y
Yasemin Okmen on Google

Burayı çok seviyorum çünkü kalite vaad etmiyor, çay her zaman taze, çalışanlar her zaman ilgili ve güler yüzlü, fiyat ekonomik mekan nostaljik, ağaç var bi kere ağaç! Daha ne olsun
I love this place because it doesn't promise quality, the tea is always fresh, the staff is always concerned and friendly, the price is economical, the place is nostalgic, the tree is bi times the tree! What else do you
İ
İbrahim T. on Google

Çalışanlar ilgili, çaylar taze. Daha ne olsun? Fiyatlar da makul. Çay 2₺ Su 1.5₺. Konuma göre karşılaştırdığınızda iyi, kahve olarak baktığınızda pahalı. :)
The employees are concerned, the teas are fresh. What else? Prices are also reasonable. Tea is 2₺ Water is 1.5₺. Good when you compare it by location, expensive when you look at coffee. :)

Write some of your reviews for the company Serdivan Tea Garden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *