Semih Bakkal

5/5 based on 5 reviews
PİŞİRME TEKNİĞİ

Kızartmaya alternatif 5 lezzetli pişirme tekniği

Kızartmaya alternatif 5 lezzetli pişirme tekniği Yüksek yağ içeriğiyle kızartmaların pek de sağlıklı olmadı…

YazarSemih Bakkal-Nisan 22, 2022

Contact Semih Bakkal

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9898
Website : https://semihbakkal.blogspot.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
D
Demet inan on Google

O
Ozcan Yilmaz on Google

B
Beytullah Metin on Google

S
Selim Ok on Google

Mukemmel
Excellent
e
eyup yılmaz on Google

bakkal amcAa
grocery amcAa

Write some of your reviews for the company Semih Bakkal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *