A101

4/5 based on 8 reviews

Contact A101

Address :

Eski Kandıra Cd. No:148, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Eski Kandıra Cd. No:148, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Mehmet Şumnu on Google

Makul fiyatlar...
Reasonable prices...
F
Film Eğlence on Google

Manav reyonuna Bi bakın derim
I say take a look at the grocery store aisle
N
Neşe Öz on Google

A101 e girip şok olursunuz.hic beklemediginiz ama görmeyi cok istediginiz bir arkadaşıniz arkanizda beliriverirse a101.i daha da cok seversiniz?ancak 22 metrelik yol Fethiye'de?
Enter the A101 and you will be shocked.If a friend you never expected but want to see appears behind you, you will love a101 even more.
M
MUNEY on Google

Fiyatlar diğer marketlere göre bir nebze daha makul...
Prices are a bit more reasonable than other markets ...
S
Sadettin Kışcı on Google

Fiatlandırmalara biraz daha dikkat edin teşekkür ederim
Pay more attention to the pricing, thank you
D
Durmuş Öztürk on Google

Personelin, kesinlikle hizmet içi bir eğitimden geçirilerek, disipline edilmeleri ve müşteri ile daha modern - daha medeni iletişim sağlaması sağlanmalı.
The personnel should be provided with an in-service training, to be disciplined and to provide more modern and more civilized communication with the customer.
İ
İlknur Kuru on Google

Mağaza temiz calissanlari güler yüzlü soru sordugumda yardımcı oluyorlar terslemiyorlar
The store is clean, the employees are helpful when I ask a friendly question, they don't hold back.
e
erman uzun on Google

Hessapli market

Write some of your reviews for the company A101

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *