Bp-karasu Köseoğlu Limited Şirketi

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Bp-karasu Köseoğlu Limited Şirketi

Address :

54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Karasu/Sakarya

54500 Karasu/Sakarya, Turkey
E
Ebrar Dizdar on Google

Yılının yaninda
Next to
M
Mustafa ERDOGAN on Google

İyi hizmet güleryüz
Good service friendly
Z
Zuhal Yavuz on Google

Pahali
Pahali
S
Sefer Torun on Google

Çalışanlar ve patronlar on Numara
Number of employees and bosses on
E
Erol Dizdar on Google

Çok pahalı LPG
Very expensive LPG
E
Emir PEKDEMİR (emirpekdemir) on Google

Kenarda oturup etrafı kesen amcalar var.
There are uncles who sit around the edge and cut off.
H
Hayri GÜNDOĞDU on Google

BP Akaryakıt istasyonu alış veriş merkezi. carfoursa, coca cola Efes bayisi, köseoğlu ve Tekzen Yapı market in de yanında bulunan Karasu adliye sarayının karşısında otuz iki evler kavşağı ışıkların da Kocaali Akçakoca istikametinde Ana yol üzerinde köfte ekmek de yiyebileceğiniz mescidi temiz mola vermek dinlenmek için ideal ve uygun bir yer. . .
BP Fuel station shopping center. carfoursa, coca cola Ephesus dealer, bridle and next to the Tekzen Construction market in front of the Karasu courthouse palace of thirty-two houses in the direction of the crossroads Kocaali Akçakoca Kebab on the main road where you can eat meatballs to take a clean break is an ideal and convenient place to rest. . .
H
Harun Genç on Google

Hizmet yok kabadayılık var
No service, no bullying

Write some of your reviews for the company Bp-karasu Köseoğlu Limited Şirketi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *