Bim Kanalboyu

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Bim Kanalboyu

Address :

Adnan Menderes Cd., 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Adnan Menderes Cd., 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey
H
Hayrettin KARAMUK on Google

Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz temiz ve güvenli bir yer
It is a clean and safe place where you can shop easily
E
Esat Tuğrul on Google

Hersek çok pahalı ??
Herzegovina is very expensive ??
F
Fatih Ahmet on Google

Pandemi sürecinde bu zincir marketin fiyat artışını şaşkınlık ve kızgınlıkla izledik.
During the pandemic, we watched the price increase of this chain market with surprise and anger.
H
Halit öztürk on Google

Tüm bim ler gibi ama içeride kismi engelli biri var ve çalışanlar ona iyi davrandığı için ben de burayı seviyorum.
Like all units, but there is a partially disabled person inside and I love it because the staff are nice to him.
G
Gulsah Gunay Artuoğlu on Google

Tercih ettiğim en uygun market hizmeti ve güleryüzlu calisanlariyla memnun kalıyoruz
We are satisfied with the most convenient market service and friendly staff that I prefer.
M
Murat Tanat (Sakaryalı efendilerinden) on Google

Genelde indirimli ürünler bu mağazada satılıyor. Birde " kadrolu" özürlü bir genç var gelenlere hoşgeldiniz demeye çalışıyor genelde denk geliyorum. Maşallah personel çoğu müşteriyi hal hatır sorarak karşılıyor. Kendilerini tebrik ederim.
Generally, discounted products are sold in this store. There is also a "permanent" disabled young man trying to say welcome to those who come, and I usually come across. Hopefully, the staff greets most customers by asking them. I congratulate them.
N
Neriman Altuntaş on Google

Marketlere her girişte fakir ne yapıyor demekten kendimi alamıyorum. Günde 3 posta fiyat etiketi değiştirilir olmuş.Önceden 10 ürün alıyorsam, şimdi 3 ürün alıyorum. İnat ettim sıvı yağ almıyorum, almayacağım. BİZ varsak, BİM var Millet olarak, fırsatçılara fırsat vermeyelim.
I can't help but say what the poor are doing every time they enter the markets. 3 postage price tags are changed per day. If I used to buy 10 items before, now I get 3 items. I stubbornly do not buy oil, I will not. If we exist, there is BIM As a nation, let's not give opportunities to opportunists.
H
Hüseyin Çakar on Google

Bravo

Write some of your reviews for the company Bim Kanalboyu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *