Akyazı Cumhuriyet Anaokulu

5/5 based on 8 reviews
İLETİŞİM

Adres:
Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazit Caddesi 1019 Sokak No 6 AKYAZI/SAKARYA


Telefon
(264) 418 4868


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın

Contact Akyazı Cumhuriyet Anaokulu

Address :

Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazid Caddesi 1019, Nolu Sokak No:6, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9888
Website : http://acasakarya.meb.k12.tr/
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazid Caddesi 1019, Nolu Sokak No:6, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
B
Berat Arslan on Google

I
IZM Game Studios on Google

n
nadire demirer on Google

G
Gülhan Eroğul on Google

A
Alpaslan Bak on Google

Eğitimi gayet iyi çocuklara eğiterek öğretiyorlar, bahçesi de oldukça güzel ve güvenli
They teach education to children, and the garden is quite nice and safe.
H
Hamdi Gül on Google

AKYAZİ CUMHURİYET ANAOKULU'NA YONETİCİLERİNE VE EMEK VERENLERİNE TESEKKURLER GULER YUZLU HİZMETLERİ. COCUKLARİMİZ İCİN AİLE ORTAMİ TESEKKURLER
THANKS TO AKYAZİ CUMHURİYET KINDERGARTEN, MANAGERS AND ITS WORKERS GULER YUZLU SERVICES. FAMILY THANKS FOR OUR CHILDREN
U
Uygar Coşkun on Google

Çocuklarla çok ilgililer, başta müdürümüz olmak üzere tüm eğitim öğretim personellerine canı gönülden teşekkür ederiz
We would like to thank all the education and training staff, especially our principal, who are very interested in children.
D
Dikiştutmaz Sabri on Google

Başta okul müdürümüz aykut hocam olmak üzere çalışan tüm öğretmenlere teşekkür ederim. Kızımı 3 yaşında gönderirken tereddütler yaşamıştık ama şuan aradan geçen 3 sene sonunda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlamış olduk. Kızımın arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılması çok zor oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
I would like to thank all the teachers who worked, especially our school principal Aykut. We had hesitations when sending my daughter at the age of 3, but now, after 3 years, we have realized that we made the right decision. It was very difficult for my daughter to leave her friends and teachers. Thank you to everyone who contributed.

Write some of your reviews for the company Akyazı Cumhuriyet Anaokulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *