Sakaryada klima servisi ARM Teknik soğutma

5/5 based on 8 reviews

Contact Sakaryada klima servisi ARM Teknik soğutma

Address :

Yeğenler Cd. no:113/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yeğenler Cd. no:113/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
K
Kadir Üy on Google

tecrübeli ve temiz bir şekilde iş yapmakta ve müşteriyi çok iyi iletişim kuran bir firma
a company that does business in an experienced and clean way and communicates very well with the customer
M
Mesut Saglam on Google

Ben Gerek şahsım, gerek ise ailem olarak ARM teknik soğutma Klima montajı bakımı yaptırdım çok düzgün işçilik sergilediler. Çok memnun kaldım. Böyle esnafların var olduğunu görmek beni çok mutlu etti.
Both myself and as my family, I had ARM technical cooling air conditioner assembly maintenance and they exhibited very proper workmanship. I am very satisfied. It made me very happy to see such tradesmen exist.
S
Serkan Kus on Google

Çok iyi ve hızlı klima servisi. Bugün aradım yarın geldiler klima montajını yaptılar. Herkese tavsiye ederim.
Very good and fast air conditioning service. I called today, they came tomorrow, they installed the air conditioner. I would recommend it to everyone.
M
Mustafa Köklü on Google

Klima için çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın tavsiyesi ile kendileri ile tanışıp çalıştık. 3 yıldır aynı hizmet ile aynı kaliteyi kullanıyoruz. Daima işine önem veren kadrosu güven veriyor. 2. El seçenekleri bile olduğunu biliyorum. Tavsiye ediyorum
We met and worked with them on the recommendation of a friend, whom we love very much, for air conditioning. We have been using the same quality with the same service for 3 years. Always giving importance to his job, his staff gives confidence. I know there are even 2nd hand options. I would recommend
s
selçuk satır on Google

Verdiği hizmetten çok memnun kaldım zamanında işini yaptı ve temiz iş yapıyorlar
I was very satisfied with the service he provided, he did his job on time and they do a clean job
h
hande ozcenik on Google

Samimi,dürüst ve temiz iş yapıyor. Tecrübeli ve güvenilir işletme.
He does a sincere, honest and clean job. Experienced and reliable business.
F
Fatih Çoban on Google

Klima gaz kaçırıyordu daha önce farklı firmalara gösterdim, klimayı söküp götürmek istediler ve gaz bastılar yüksek ücret talep ettiler, bu firma sağ olsun bir kaç saat için de sorunu yerinde halletti. Fiyat olarakta makul olduklarını düşünüyorum elinize sağlık.
The air conditioner was leaking gas, I showed it to different companies before, they wanted to remove the air conditioner and they pressed gas, they demanded a high fee, this company took care of the problem for a few hours. I think they are reasonable in terms of price, well done.
Ş
Şeref Yumurtacı on Google

Efsane çalışkan bir ekip. Bu alanda çalışan birçok firmamın aksine söylenen tarihte verdikleri saatte çok temiz ve kaliteli bir hizmet sunuyorlar. Sakarya da Klima Servisine ihtiyacınız olduğunda tercih edebileceğiniz bir müessese. Sakarya’da yaşadığım süre zarfında güler yüzlü ve kaliteli Hizmetleri ile devamlı tercih ettiğim bir iş ortağı oldu. Eksiksiz bir hizmetleri var. 5 yıldızın fazlasını bile hak ediyorlar.
Legend is a hard-working team. Contrary to many of my companies working in this field, they offer a very clean and quality service at the time they give on the said date. Sakarya is an establishment you can choose when you need Air Conditioning Service. During my time in Sakarya, it became a business partner I always preferred with its good-humored and quality services. They have a complete service. They deserve even more than 5 stars.

Write some of your reviews for the company Sakaryada klima servisi ARM Teknik soğutma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *