KindyROO Sakarya

5/5 based on 8 reviews

Contact KindyROO Sakarya

Address :

Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı AYSTOWN Yaşam Merkezi No: 44, D:E, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı AYSTOWN Yaşam Merkezi No: 44, D:E, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
H
Halil İbrahim akar on Google

Tek kelimeyle harika⭐⭐⭐⭐⭐
Simply wonderful⭐⭐⭐⭐⭐
M
Muhammed Emin Gülçe on Google

Çok güzel
very nice
H
Haktan Dursun on Google

çok güzel bir mekan
very nice place
Ş
Şeyma Aksu on Google

Çok iyi bir yer.
Very good place.
E
Emin Cengiz on Google

Çok güzel bir mekan
Very nice place
M
Mucahit Altıner on Google

Nezih ve temiz bir yer.???
A decent and clean place.
D
Davut Cengiz on Google

Temiz ve güzel bir mekan
Clean and nice venue
H
Halil İbrahim Yıldırım on Google

Rahatlıkla gidebilirsiniz , güzel vakitler geçireceğinizden eminim
You can go easily, I am sure you will have a good time

Write some of your reviews for the company KindyROO Sakarya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *