Ilk Sahaf Kitabevi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ilk Sahaf Kitabevi

Address :

Şal Sk. No:48, 54100, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9978
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Şal Sk. No:48, 54100, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Ali Dikmen on Google

Aradığınız tüm kitapları bulabileceğiniz güzel ve şirin bir kitapevi :)
A nice and cute bookstore where you can find all the books you are looking for :)
M
Mehmet Debbağ on Google

Her türlü sınav için kitapların burda satıldığını arkadaşlar dan öğrendik ve bunun için kizima ve oğluma uygun fiyatlı kitapları burdan alarak daha fazla para vermeden cebimin ekonomisine katkida bulundum
We learned from the friends that the books were sold here for all kinds of exams, and for this, I contributed to the economy of my pocket without giving me more money by buying affordable books from my daughter and son.
K
Kaan Cenk Saybo on Google

Sahafların arasında öne çıkan bir yer, içinde daha önceden başka insanların hayatına yol arkadaşı olmuş kitapların da bulunduğu, kitaplara dokunurken ruhunu hissedebildiğiniz kitaplar var, işletmecisi de oldukça iyi birisi, zeki ve kitap okuyan birisi, umarım sahafların değeri bilinir ve gün geçtikçe sayıları daha fazla artar.
It is a place that stands out amongst bookshops, there are books that have been a companion to other people's lives, you can feel the soul while touching the books, the operator is also very good, he is intelligent and reads the book, I hope the value of the booksellers is increasing and their number increases more day by day. .
w
william moriarty on Google

çok güzel çoğu kitabi bulabilirsiniz, çalışan abi de çok iyi ve bilgili
you can find most of the books very nice, the brother who works is also very good and knowledgeable
E
Emren saraç on Google

Adapazarına fazla olan bir yer. 25 yıl olmuş. Biraz pahalı ama gerçekten tüm kitaplara ulaşılabilirlik var
A place that is too much for Adapazarı. It has been 25 years. A little expensive but really all books are accessible
D
Dembe Zuma on Google

İlk defa alışveriş yaptım, telefon la konuşuyordu ben girince konuşması sonlandırdı ve cay kahve ne ikram edeyim diyerek zarif bir esnaf hareketi yaparak beni kazandı, 100 tl alışveriş yapmama neden oldu. 2021 e ondan aldığım kitapları okuyarak girdim.
I made shopping for the first time, he was talking on the phone, and when I entered, he ended the conversation and he made an elegant artisan movement by saying what to offer tea and coffee, and he made me shop for 100 TL. I entered 2021 by reading the books I bought from him.
İ
İBRAHİM ŌLMEZ on Google

Harika dizayn edilmiş bir mekan. sahibi Güleryüzlü. Fiyatlar uygun
A wonderfully designed place. owner is friendly. Prices are affordable
Ö
Özmen GÜLTEKİN on Google

Yıllardır aynı yerde, işini severek yapan bir sahaf. Sanırım Sakarya da son kalanlardan. Samimi, ilgili ve aradığınız bir çok eseri bulabileceğiniz bir sahaf.
A second-hand bookkeeper who has been loving his job for years in the same place. I think Sakarya is one of the last ones left. It is a sincere, relevant and bookstore book where you can find many of the works you are looking for.

Write some of your reviews for the company Ilk Sahaf Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *