GELTAT - 186. Sk.

3.6/5 based on 8 reviews

Contact GELTAT

Address :

186. Sk., 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey

Postal code : 54200
Categories :

186. Sk., 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey
M
Mustafa Eker on Google

b
büşra talaş on Google

Y
Yusuf pro gaming on Google

Calisanlarin çoğu saygisiz ve ukela yazik
Most of the employees are disrespectful and a pity
D
DİLEK ARSLANBÜKEN on Google

Güler yüzlü personeli, gıda çeşitliliği ve taze sebzeleri ile tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Hizmetleri için teşekkür ederiz
Our friendly staff meets all our needs with its food variety and fresh vegetables. Thank you for the services
Y
Yasin Yılmaz on Google

Sebze reyonu taze ve fiyat olarak çok uygun ama diğer bölümler için aynı şeyi söyleyemem. Yine de güzel bir market.
The vegetable aisle is fresh and very affordable in price, but I can't say the same for other sections. It's still a nice market.
M
Melih Sak on Google

Reyondaki fiyatla kasadaki fiyat farklı cıktı. Iftar vakti uğraşamadım şu işi bi çözemiyorler. Marketlerde genelde bu sorun var.
The price in the cash register was different. Iftar time I could not solve this job. There's usually this problem in grocery stores.
M
Mustafa SEZER on Google

bayram dönüşü çürük veya tazeliğini kaybetmiş ürünleri yine aynı fiyata satmaları çok çok kötü yönetildiğinin resmi. yazık Sakarya'nın ilk Süper marketi böyle yönetilmemeli. Market içi fiyatlarda diğer marketlerin neredeyse 2 katı fiyat olan ürünlerle dolu.
The fact that they sell rotten or unfresh products for the same price after the holiday is a very, very bad picture. It's a pity that Sakarya's first Supermarket should not be managed like this. It is full of products that are almost twice the price of other markets at in-market prices.
R
Recep Kaya on Google

Sakarya'nın en eski özel marketi geltat niye diğer yerel marketlere göre zayıf kaldı? önünde müşteri varken tıkır tıkır mesaj yazan kasiyer olursa kalır...
Why did geltat, Sakarya's oldest private market, remain weak compared to other local markets? If there is a cashier who writes a message while there is a customer in front of him, it will stay...

Write some of your reviews for the company GELTAT

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *