Saray Kirtasiye

4.4/5 based on 8 reviews

About Saray Kirtasiye

SARAY KIRTASİYE İletişim Formu

SARAY KIRTASİYE firmasına ücretsiz olarak ticari teklif, ürün ve hizmet talepleriniz hakkında mesaj gönderebilirsiniz. (Firma hakkında görüşlerinizi herkesle paylaşmak için; SARAY KIRTASİYE yorum formu nu kullanmalısınız.)

Contact Saray Kirtasiye

Address :

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. NO:9, 54100, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.firmasec.com/firma/ytfykz-saray-kirtasiye/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. NO:9, 54100, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
N
Nancy El Mossallamy on Google

Büyük güzel bir kırtasiye sadece fotokopi makinesi yoktur bilginize
For your information, there is no big beautiful stationery, only a photocopy machine.
a
aydın yıldız on Google

Uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmet. İşini bilen personel teşekkürler Saray Kırtasiye.
Reasonable prices and friendly service. Thanks to the staff who know their job, Saray Stationery.
Y
Yasin Yiğit on Google

Aradığınız bir çok kırtasiye malzemesini bulabiliyorsunuz, fiyatlar da makul sayılır
You can find many stationery items you are looking for, prices are also reasonable.
C
Caner Yılmaz on Google

10 dakika mağazada bekledim ama kimse ilgilenmedi, okul sezonu olsa farklı olurdu
I waited in the store for 10 minutes but no one was interested, it would be different if it was the school season
N
Nurettin Mehder on Google

Kaliteyi ucuza alabileceğiniz tek adres ?
The only address where you can get quality cheap ?
A
Ayhan CVK on Google

Kırtasiye ile ilgili herşeyi bulabileceğiniz bir yer. Büyük bir işletme. Sakaryadaki en büyük toptancılardan biri. Güvenle alış veriş yapabilirsiniz.
A place where you can find everything related to stationery. It's a big business. One of the biggest wholesalers in Sakarya. You can shop with confidence.
A
Ahmad Shaalan on Google

good and big stationary
A
Alpay AYDIN on Google

Reasonable price, friendly staff, big variety. I don’t feel cheated doing my shopping

Write some of your reviews for the company Saray Kirtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *