Football field

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Football field

Address :

Kangal Sk. No:11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Kangal Sk. No:11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
Hakan bey on Google

Yerin adı yazıyor ama sadece futbol sahası olarak tam adı yazmadi gi için de benim gittiğim hangi saha bilemiyorum bilgileri eksik ve tamamlanması lazım 4 yıldız verdim çünkü spor yapılan yerden zarar gelmez.
The name of the place is written, but it is not only the full name of the football field, because I do not know which field I went to, the information is missing and I have to complete it, I gave it 4 stars because it does not harm the sports.
I
Irfan Gurbuz on Google

Eski hali çok kötüydü, şimdi modern, sağlıklı, güzel çimi olan, çocukların rahat rahat spor yapabileceği bir yer oldu. Teşekkürler ?
Its former state was very bad, now it is a place where modern, healthy, beautiful grass, where children can play sports comfortably. Thanks ?
S
Serkan Ogunsen on Google

Şehrin merkezinde ve her tarafa yakın olmasi bu sahayı avantajlı bir konuma getirse de izleyiciler için yağışlı veya güneşli havalarda kapalı izleme alanı olmaması eksik yönü
Although it is close to the city center and close to each other, this area is advantageous for the viewers.
S
Serhat Töremiş on Google

Harika bir alan spor yapmak için uygun bir yer sık sık halısaha maçı yapmak için gelicez
It's a great place, a good place to do sports, we'll come often to play football matches
Ö
ÖMÜR ÖZTÜRK on Google

Kapalı mekanı olmaması dışında güzel bir saha
It's a nice pitch, except it's not indoors
M
Murat Kılıç on Google

Saha güzel ve büyük 10 a 10 maç yapılabilir.
The field is beautiful and big. 10 to 10 matches can be played.
h
hakan sa on Google

Fiyatlar pahalı olmasa iyiydi Ancak bizim zamanlara göre teknolojiye ayak uyarak kamera kaydı ile sonradan izleme şansının olmamış çok iyi
It would be nice if the prices weren't expensive However, according to our times, it is very good that you did not have the chance to watch it later with camera recording by keeping up with the technology.
M
Mo3 Çeşitli on Google

Very good ???☺️???

Write some of your reviews for the company Football field

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *