Futbol Sahası

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Futbol Sahası

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Murat Aygün on Google

??????
o
oğuzhan erön on Google

Güzel
Beautiful
ن
ناظم الأنباري on Google

جيد
good
K
Kenan Göksun on Google

Yorum Yok
No comment
M
MESUT UZ on Google

Cok iyi
Very good
H
Hakan Kuvel on Google

Uzun zamandır hizmete açık
Open for a long time
y
yahya öner on Google

Eski bir hali saha olmasına rağmen kapalı olması kışın rahatça maç yapmaya olanak sağlıyor
Even though it is an old field, it is closed and allows to play easily in winter.
T
Tuna Bozdak on Google

Saha zemini yeni gibi gözükse de zemin o kadar iyi değil. Kışın oynamaya müsait değil üstü açık, soyunma odaları daha iyi olabilir. 4 yıldız çok bile.
The ground looks new, but the ground is not so good. Not open to play in winter, open top, dressing rooms may be better. 4 stars too even.

Write some of your reviews for the company Futbol Sahası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *