Premium Fitness GYM

5/5 based on 8 reviews

Contact Premium Fitness GYM

Address :

82. Sk. No:12, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Erenler/Sakarya

82. Sk. No:12, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
S
Saban Eltutan on Google

Yeni mekan , herşey var, temiz ferah bir yer, park problemi yok, tavsiye ederim
New place, everything is available, clean and spacious place, no parking problem, I recommend
G
Gökhan Kıyak on Google

Temiz Nezih ve ilgili bir yer
Clean Nezih and related place
E
Eyup Demir on Google

Fiyat nedi?
What's the price?
M
Mehmet Bel on Google

Gercekten spor..yapmak isteyen..titiz.calışmayı.seven. hocasıyla. Daha..hızlı..gelişim..burda..premium
I really want to do sports. With his mentor. I Daha..Hızlı..Gelişim..Burda..Premi
E
Ebubekir Yücel on Google

Sıcak aile ortamı ???
Warm family atmosphere ???
K
Kuaför Ümit on Google

sıradan spor salonlari gibi elinize kağıdı verip bunları yapacaksın demiyorlar. birebir ilgilenip yapilacak hareketleri uygulatiyorlar. bence bir spor salonunda tercih edilmesi gereken unsurlarin en basinda bu geliyor..
like ordinary gyms, they give you paper and don't say you're going to do it. they follow the actions to be taken care of. I think this is the beginning of the elements that should be preferred in a gym ..
ح
حسين علاء on Google

Merhaba Kaptan, bazı sorularım var, sizinle nasıl iletişim kurmam gerektiğini ? _h_max ...Instagram
Hello Captain, I have some questions, how should I contact you ? _h_max ... Instagram
M
MORTWAY COMPANY on Google

Çok güzel bi yer ilgi alaka çok iyi tonton başkan kral adamdır
It's a very nice place.

Write some of your reviews for the company Premium Fitness GYM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *