Tekbir Yayınları

4.5/5 based on 6 reviews

Contact Tekbir Yayınları

Address :

Fabrika Cd. No :11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97778
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Fabrika Cd. No :11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
s
seyfullah Özturk on Google

S
Silhouette of screams on Google

M
Mohammad desginer on Google

مكتبة لبيع الكتب الاسلامية .
A library for selling Islamic books.
S
Sadece Kuzu on Google

Dini kitapların en uygun fiyata satıldığı nadide dükkandır. Tavsiye edilir.
It is a rare shop where religious books are sold at the most affordable price. It is recommended.
M
Mohammed Alotaibi on Google

İslami kitapların sakarya da en aktif şekilde satıldığı güzide bir kitapçı
A distinguished bookstore where Islamic books are sold most actively in Sakarya.
A
AHMET KAYA on Google

güvenle gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz. fiyat olarakta uygun.
You can shop with confidence and peace of mind. also suitable for price.

Write some of your reviews for the company Tekbir Yayınları

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *