A 101

3.6/5 based on 8 reviews

Contact A 101

Address :

Atatürk Cd. No:331, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Atatürk Cd. No:331, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
N
Nevzat FARUŞOĞLU on Google

Eh işte son zamanlarda
Well lately
A
Azizcan Yildiz on Google

5 tane A 101 gezdim.Hiç birinde çocuk atlet reyonu boştu.hepsi vardı bir orası boştu.elemanlara söylediğimde yok dendi depoya bakın dedim umursamadılar bile...
I visited 5 A 101. In one of them, the children's athlete section was empty. There were all of them, one place was empty. When I told the staff they said no, I said look at the warehouse, they didn't even care...
H
Hüseyin Bodur on Google

Çok ilgisiz bir market brosurlerdeki ürünler marketlerinde yer almıyor bazı ürünler örneğin Torku tereyagi 49,90 talep fazla ama işlerine gelmiyor getirmiyorlar
A very uninterested market, the products in the brochures are not included in their markets, some products such as Torku butter 49,90 are in high demand, but they do not bring them to their business
Y
YUSUF SENSOY on Google

Hersey çok pahalı. Enflasyon yüzde 50 zamlar yüzde yüz
Everything is very expensive. Inflation 50 percent hikes one hundred percent
G
Gocebe Hayat on Google

Raf düzeni ve özellikle sebze reyonu çok kötü
Shelving and especially the vegetable section are very bad.
R
Rukiye İçköprü on Google

Aradığımi bulamıyorum artı fiyatlar çok yüksek zincir marketler olmasının hiç bir farklılığı yok
I can't find what I'm looking for, plus the prices are very high, there is no difference that there are chain markets
S
Sedat Yildiz on Google

A 101 Ler genelde üç harfli bütün marketler ile aynı. Zaten birlikte hareket ettiklerinden dolayı. Eskiden caziptiler ama şimdi çok bir farkları kalmadı.
A 101's are generally the same as all three-letter markets. Because they already acted together. They used to be attractive, but now they're not much different.
S
Sinan güney on Google

A101 den 1 ay kadar önce 4 beş adet çiçeğim diye çamaşır suyu aldim 3 tanesi kullanıldı son 2 sine bir baktılar ki kendi kendine alttan akmış boşalmış ya bidonlar kalitesiz yada asidi çok tesirli bidonu eritti markete gittim hala cvp gelmedi bakalım ne diyecekler
About a month before A101, I bought 4 or 5 flowers because I bought bleach, 3 of them were used, they looked at the last 2 of them, they emptied by themselves, either the cans were of poor quality or the acid was very effective, I went to the market and they still haven't received a CVP, let's see what they say.

Write some of your reviews for the company A 101

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *