Ozlem Pastanesi

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Ozlem Pastanesi

Address :

Bayram Sok. No:A/16, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://ozlempastanesi.business.site/
Categories :
City : Turhal/Tokat

Bayram Sok. No:A/16, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
O
Oktay Coskuner on Google

harika lezzet müthiş esnaflik
great taste great craftsmanship
A
ALİ “Bakış açısı” COSKUN on Google

Bölgenin en eski pastanelerinden, kalitesi her zaman üst seviye...
One of the oldest patisseries in the region, its quality is always high...
M
Mustafa özaltın on Google

hijyenik temiz ve bakımlı güleryüzlü personeni ile müşterilerine iyi hizmet veren tek kuruluş harika
The only organization that provides good service to its customers with its hygienic, clean and well-groomed staff is wonderful.
A
ADNAN PASENLİ on Google

Güleryüzlü personeli ile kaliteyi hesaplı alabileceğiniz bir yer şiddetle tavsiye ederim
I highly recommend a place where you can get quality at an affordable price with friendly staff.
H
Hüseyin on Google

Rezalet!!! Hijyen kurallarına uyulmuyor. Müşteri ile ilgilenilmiyor... Neredeyse para üstünü müşterinin suratına fırlatoyorlar. Tek kelimeyle rezalet kesinlikle gitmenizi tavsiye etmem. .
Disgrace!!! Hygiene rules are not followed. The customer is not taken care of ... They almost throw the money in the customer's face. In a word, disgrace, I definitely would not recommend you go. .
İ
İsmail Yuksel on Google

Çok iyi yer her konuda yardımcı oluyorlar
Very good place they help with everything
U
Uğur Türe on Google

Turhal'ın eski pastanelerinden biridir. Fiyatların oldukça makul olmasını isteyip doğal olarak satılan ürünlerin stadartlarının yüksek olmasını beklemeyenler için tercih edilebilecek bir işletmedir. Konumu merkezi bir yerdedir.
It is one of the old patisseries of Turhal. It is a business that can be preferred for those who want the prices to be quite reasonable and do not expect the standards of the products sold naturally to be high. Its location is in a central place.
K
Kubilay Bedri Bahar on Google

3 katlı nişan pastası siparişi verdik kutuya koyulmadan elimizde götürmemiz gerekiyormuş özel siparişte kutu veya sabit kalması için ellerinde kutu yok çok biliyormuş gibi birde ben 7 katlısını şu kadar uzağa götürdüm gibi cevaplae veriliyor. Resimde sonradan bulunan kutu ortada mümkünse özel günlerde tercih etmeyin.
We ordered a 3-layer engagement cake, we had to take it in our hands before it was put in the box. In the special order, they don't have a box or box to keep it stable. If possible, do not prefer on special occasions if the box is in the middle in the picture.

Write some of your reviews for the company Ozlem Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *