Öz Diyarbakır Sofrası Yenişehir

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Öz Diyarbakır Sofrası Yenişehir

Address :

Abdullah Gül Parkı Yanı, Onur Sk. Onur Apt D:no 8, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://xn--zdiyarbakrsofrasturhal-thc93lha.com/
Categories :
City : Turhal/Tokat

Abdullah Gül Parkı Yanı, Onur Sk. Onur Apt D:no 8, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
m
murat pasha on Google

Masa sayısı mutlaka azaltılmalı. Curcuna ve gürültü mekanın eksileri. Mekan üst sınıf ama müşteri profili ile uyumlu değil. Örneğin ailem ile sakin , dingin bir ortam yaşayamadım burada. Garsonların içlerinden " bir an evvel yiyin ve kalkın gidin" dediklerini hissediyorum . Lahmacun da bu mekanın eline kimse su dökemez . Yiğidi öldür hakkını ver.
The number of tables must be reduced. Cons of curcuna and the noise of the space. The venue is top class but not compatible with the customer profile. For example, I could not live with my family in a calm, serene environment. The waiters feel like they say "Eat and get up soon." No one can pour water in this place. Give him the right to kill the valiant.
T
Tahir “Tahir” Ray on Google

Lahmacun siparişi verdim. İçine ne peçete ne tuz hiçbir şey koymamışlar. Salata içindeki yeşillik şekil değiştirmiş. Açıkçası yakıştıramadım.
I ordered Lahmacun. They didn't put anything in it, neither napkin nor salt. The greenery in the salad has changed shape. Frankly, I could not match.
A
Abdulselam Yıldırım on Google

İlgi alaka bakımından çok iyiydi. Lezzet açısından bakarsak damak tadınıza uyacak birşeyler bulacağınız kesin. Kiremit Beyti denendi ve onaylandı :)
It was very good in terms of interest. In terms of taste, you're sure to find something to suit your taste buds. Tile Beyti tried and approved :)
G
Gamzedeyim Şifa on Google

Hastanedeki hastama sıfır acılı lahmacun aldım. Özellikle belirttim sıfır acı diye ama dinleyen yok heralde. Umursamazlar.
I bought a zero-spicy lahmacun for my patient at the hospital. I specifically stated that there is zero pain, but I guess no one is listening. They don't care.
M
Metin Eroğlu on Google

Temiz, bakımlı güvenilir bir işletme.
A clean, well-maintained, reliable business.
G
Gözde Neidik on Google

Gerçekten hem lezzeti hem ilgi ve alaka güler yüz beni mutlu etti tek damak tadıma hitap etmeyen sosları oldu ✍️ Etli pidesinin yeşil bibersiz olanını da menüye eklemelisiniz ?
Really, both the taste and the interest and the smiling face made me happy, they only had sauces that did not appeal to my taste ✍️ You should add the green pepperless pita with meat to the menu ?
B
Burak Gzgl on Google

Fiyatları makul araçları park yeri sıkıntısı yok beyti kebabı lezzetli eti biraz kuru sadece çalışanlar ilgili bu bölgede tavsiye ederim
The prices are reasonable, there is no shortage of parking spaces, the beyti kebab is delicious, the meat is a little dry, only the employees are concerned, I recommend it in this region
F
F.arslan55 on Google

Perfect....

Write some of your reviews for the company Öz Diyarbakır Sofrası Yenişehir

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *