Osmanlı

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Osmanlı

Address :

Kızlarpınarı Cd. 72/F, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Kızlarpınarı Cd. 72/F, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey
i
ismail abiş on Google

S
Sadullah Isık on Google

Lokma tatlısı çok güzel
Lokma dessert is very nice
O
Osman Yenigül on Google

Çok guzel
Very nice
M
MURATM3 on Google

Çok iyi cesitler lezzet güzel
Very good varieties, good taste
a
abdullah erdoğan on Google

on nuamara mekan
number ten place
A
Ali Hakan Soysal on Google

Mahallemizin Tatli cesitlerini bulabileceginiz guzel bir mekan kendi imal ettiği tatlilar cok kaliteli tercih edebilirsiniz . #LetsGuide
You can find a nice place where you can find the sweetest varieties of our neighborhood. in #letsgui
S
Samil Alparslan CANKAYA on Google

Fiyatlar uygun, dondurma ve tatlılar güzel. Tavsiye olunur.
Prices are affordable, ice cream and desserts are nice. It is recommended.
F
Feyzullah Alpay on Google

Tatlıları günlük ve taze. Glikoz şurubu kullanmıyorlar. Lezzet ve kalite fiyatıyla uyumlu. Pişman olmazsınız.
Their desserts are daily and fresh. They don't use glucose syrup. Taste and quality match the price. You won't regret it.

Write some of your reviews for the company Osmanlı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *