Merkez Lokantası

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Merkez Lokantası

Address :

54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Akyazı/Sakarya

54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
C
Can Kamberler on Google

Kuru fasulye pilav ve tas kebabının en lezzetli yeneceği mekanlardan biri, eğer şanslı iseniz arkasından geçen muhteşem dere manzarası ile sütlaç ve revani tatlınızı yiyebilirsiniz. Çok çok lezzetli..
It is one of the places where you can eat beans, rice and tas kebab. Very very tasty..
Y
Yasin Yiğit on Google

İşletme sahibi oldukça ilgili, yemekler çok lezzetli. Bu civarda yiyecek bir şeyler arıyorsanız gönül rahatlığıyla uğrayabilirsiniz. Fiyatlar da makul.
The owner is very interested, the food is very tasty. If you are looking for something to eat in this area, you can stop by with peace of mind. Prices are also reasonable.

Write some of your reviews for the company Merkez Lokantası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *