Beko

3.5/5 based on 8 reviews

BEKO Evimize Sağlık - Beko.com.tr

Beko Evimize Sağlık

About Beko

Bizlerle iletişime geçmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik ayrıntılı bilgilere Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz

Contact Beko

Address :

Plaj Cd. No:19/A, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9787
Website : http://www.beko.com.tr/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Plaj Cd. No:19/A, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
y
yazan alhasan on Google

A
Ali Tufan on Google

K
Kadir Aslanbay on Google

o
oğuzhan yiğit on Google

a
alecsandr mayboroda on Google

E
Emre Sari on Google

Telefon numarası yanlış yazılmış
Phone number misspelled
R
Ramazan heryerde Başımoglu on Google

Çok değerli bir yer sayın misafir lerimize tavsiye ederim
A very valuable place, I recommend it to our dear guests
I
Ilknur Gokcen on Google

Kesinlikle tavsiye etmem. Ürünleri bozuk çıkıyor. Birdaha asla birşey almam. Bu mağazadan eşya alırken 2 kere düşünmek gerekiyor.
I would definitely not recommend. Their products are out of order. I will never buy anything again. It is necessary to think twice when buying items from this store.

Write some of your reviews for the company Beko

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *