Aksa Magnet

5/5 based on 6 reviews

Aksa Magnet | Manyetik Ayırma ve Sınıflandırma Ekipmanları - Aksamagnet.com

Aksa Magnet olarak 1992'den beri Türk ve Dünya Üretim Sektörüne Hizmet Veriyoruz. Maden,Gıda,Kimya,Tekstil,Hammade Endüstrilerine Anahtar Teslim malzeme zenginleştirme ayırma, sınıflandırma tesisleri kuruyoruz.

About Aksa Magnet

Hizmet Verdiğimiz Sektör Grupları

Aksa Magnet Endüstri Ürünleri olarak, Metal işleme, geri dönüşüm, mineral ayırma, madencilik ve cevher zenginleştirme, tekstil, gıda, plastik ve kauçuk sektörlerinin tümünü özel ekipman ve uzman personelimizle hizmet vermekteyiz.

Hizmet Grupları

Mühendislik, proje danışmanlığı, laboratuvar ve analiz hizmetleri, geri dönüşüm test merkezi

Contact Aksa Magnet

Address :

1. Osb, 1. Yol, No:7, 54590 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.aksamagnet.com/
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

1. Osb, 1. Yol, No:7, 54590 Arifiye/Sakarya, Turkey
Ş
Şükrü Duman 5460 on Google

O
Oki celik on Google

B
Behzat Tutal on Google

E
Engin koç on Google

Manyetik seperatör yapılan bir fabrika ?
A factory with a magnetic separator ?
S
Salhattin Erdemliğ on Google

HAYIRLISIYLA PAZARTESİ SAKARYADAYIM
I'm AT SAKARI ON MONDAY WITH HAYIRLISI
Ö
Özgür Cem Aksoy on Google

Aksa Magnet, cevher zenginleştirme, maden endüstrisi,kimya, gıda, inşaat, plastik ve geri dönüşüm hizmet vermektedir. Manyetik separasyon alanında, geleneksel tüm yöntemlerin yanısıra danışmanlık, imalat, kurulum ve hizmet alanlarında Türkiye lideri konumundadır. Aksa Magnet produces advanced technology equipment. Aksa Magnet company designs, develops, manufactures, and markets magnetic separation and materials feeding, screening, conveying, and controlling equipment for process and metalworking industries.
Aksa Magnet provides mineral processing, mining industry, chemistry, food, construction, plastic and recycling services. In the field of magnetic separation, consulting as well as all the traditional method, manufacturing, installation and service in Turkey is the leading field. Aksa Magnet produces advanced technology equipment. Aksa Magnet company designs, develops, manufactures, and markets magnetic separation and materials feeding, screening, conveying, and controlling equipment for process and metalworking industries.

Write some of your reviews for the company Aksa Magnet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *