Motor Teknik | Nedret Usta

5/5 based on 5 reviews

Motor Teknik | nedretusta.com | Sakarya - Nedretusta.com

Sakarya Motor Teknik, konusunda uzman teknik kadrosuyla fabrikaların vermiş olduğu standart ve toleranslarda kaliteli iş yapmayı kendine ilke edinmiştir. Sakarya Motor Teknik Rektifiye ve Yenileme İşleri | nedretusta.com

Motor Teknik | nedretusta.com | Sakarya - Nedretusta.com

Firmamız 1942 doğumlu Nedret Usta ’nın 1974 senesinde Sakarya ve bölgesinin ilk rektifiye atölyesi olan Oto Teknik’ten ayrılması ile motor yenileme alanında hizmet vermeye başlamıştır. 1960 senesinde Sanat Enstitüsünü bitirip baba dükkanı olan Oto Teknik ’te çalışmış olan Nedret Usta almış olduğu eğitim ve sahip olduğu tecrübeyle Motor Teknik’i kurmuştur.

Daha sonraki senelerde gelişen motor teknolojisiyle beraber Nedret Usta ’da kendini geliştirerek yapmış olduğu işlere yenilerini katmıştır. Sakarya ve bölgesinde rektifiyecilik adına ilkleri gerçekleştiren Nedret Usta, günden güne makine parkurunu da geliştirerek daha çok alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Contact Motor Teknik | Nedret Usta

Address :

512. Sk. D:N.51, 54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://nedretusta.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

512. Sk. D:N.51, 54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
MURAT KACAR on Google

F
Furkan Ürkan on Google

E
EnsarShop on Google

H
Huseyin Guzelbilen on Google

????
t
turgay benlioglu on Google

Ustaligi onnumara
Ustaligi onnumara

Write some of your reviews for the company Motor Teknik | Nedret Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *