Meliora Cafe - Beysupark No:209 D:17

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Meliora Cafe

Address :

S.Saltoğlu Blv Beysupark AVM, Beysupark No:209 D:17, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

S.Saltoğlu Blv Beysupark AVM, Beysupark No:209 D:17, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
Ş
Şamil Savaş on Google

H
Hakan Durukan on Google

F
Funda Hayırlı on Google

D
Defne Akman on Google

v
veysel mustafa şahin on Google

lezzetli içecek ve tatlilariyla arkadaşlarimla beraber sürekli gidip oturduğum çalışan arkadaşların ilgi alakası ve güler yüzleri sayesinde hep mutlu bir şekilde ayrıldığım beysukentte tatlı güzel bir mekandır. Kesinlikle tavsiye ederim
Beysukent is a sweet and beautiful place where I always leave happily thanks to the interest and smiling faces of my colleagues, who I always go to and sit with my friends with its delicious drinks and desserts. I definitely recommend
E
Eren berat duran on Google

Ayni kişiye ait olan hemen yanindaki Pawn dan hamburger sipariş ettik. Burada yedik. 13 lira fiyat farkı koymuşlar. Menüde 42 lira yazıyordu. Fakat 55 lira ödedik. Ayrıca istediğimiz tatlılar hiç bir zaman mevcut olmuyor.
We ordered a hamburger from Pawn, which belongs to the same person. We ate here. They put a price difference of 13 liras. It was 42 liras on the menu. But we paid 55 liras. Also, the desserts we want are never available.
F
Furkan Şaşmaz on Google

41 lira yazan menüyü getirip oturma parası alıyorlar . Neymiş aynı yere ait olan yanla bitişik olan pawndan hamburger sipariş vermişiz . Tamamen tüketici haklarına aykırı bi durum ve siparişi verirken bu durumu belirtmiyorlar . Aldıkları aracı parası da ayrı bi konu. Ek olarak tatlılar hiç bir zaman bulunmuyor ve içeceklerin ağız kısmı kedi kokuyordu . Sanki içecekler dolaba konmadan üstünde kedi gezdirilmişti.
They bring the menu that says 41 lira and get a sitting fee. We ordered a hamburger from the pawn adjacent to the side that belongs to the same place. It is completely against consumer rights and they do not specify this situation when ordering. The middleman money they receive is another matter. In addition, desserts were never available and the mouth of the drinks smelled of cats. It was as if the cat had been walked over before the drinks were put in the fridge.
C
Ceyhun Karacoban on Google

Güler yüzlü personeli ve hizmetleriyle çok iyi ilgilendiler teşekürler :)
They took good care of their friendly staff and services, thank you :)

Write some of your reviews for the company Meliora Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *