Kilicaslan Pharmacy

4.3/5 based on 3 reviews

About Kilicaslan Pharmacy

KILIÇASLAN ECZANESİ İletişim Formu

KILIÇASLAN ECZANESİ firmasına ücretsiz olarak ticari teklif, ürün ve hizmet talepleriniz hakkında mesaj gönderebilirsiniz. (Firma hakkında görüşlerinizi herkesle paylaşmak için; KILIÇASLAN ECZANESİ yorum formu nu kullanmalısınız.)

Contact Kilicaslan Pharmacy

Address :

54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : http://www.firmasec.com/firma/ydyfrz-kilicaslan-eczanesi/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Ü
Ümit Usal on Google

Devlet hastahanesi yanındaki eczanelerden...
From the pharmacies next to the state hospital ...
S
Sedat Çöloğlu on Google

Nezih bir eczane, güleryüzlü ve işini bilen personel
Nice pharmacy, friendly staff
V
Volkan Curta on Google

Sakarya'da, Serdivan Köprübaşı mevkiinde bulunuyor... Güleryüzlü bir hizmet aldım, fakat kullanmış olduğum takviye bir vitamin ilacının fiyatını sorduğumda, başka bir markayı önererek adeta reklamını yapmaları biraz uygun gelmedi bana... Ama diğer reçetesiz aldığım ilaçların nasıl ve ne sıklıkta kullanacağımı dikkatle anlatmaları güzel bir incelikti. Teşekkür ederim...
In Sakarya, Serdivan Bridgeway is located in the ... It was a nice fine to explain carefully. Thank you...

Write some of your reviews for the company Kilicaslan Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *