Adi Bahce

4/5 based on 8 reviews

About Adi Bahce

ADIBAHÇE Yiyecek İçecek, 10 Aralık 2003’te Adnan Menderes Caddesi Numara 124’te iki lise arkadaşı Savaş YILMAZER ve Bora TAŞÇIOĞLU tarafından Sakarya’da kapılarını hizmete açtı. Müşteri memnuniyeti odaklık büyüme sergileyen firma, 2007’de Sakarya Üniversitesi Kampüs ve 2011’de Kırkpınar Sapanca şubeleri ile hizmet alanını güçlendirerek sektörün güçlü markalarından olma isteğini tüm müşterileri ile paylaştı. 2013 yılı ile birlikte, tüm bilgi birikimlerini aktardıkları İTALYAN İŞİ Pizza Restoran zincirinin ilk şubesi, ulusal ve global pazar oyuncusu olmak istedikleri CHIPS&CHICKEN COMPANY Fast Food zincirini aynı AVM’de, aynı yıl içerisinde hizmete açarak bölgesindeki operasyonunu genişletmeye devam ederken, 2015 yılı içerisinde toplam şube sayısını şirket olarak 3 yeni restoranla 9’a çıkartıp, marka yolculuğunu sürdürmektedir.

Contact Adi Bahce

Address :

Adnan Menderes Cd. No:124, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9777
Website : http://www.adibahce.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Adnan Menderes Cd. No:124, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
F
Firas Beano on Google

Great food
T
Tuco Ramirez on Google

Really nice place and good foods
M
Mansour Ibrahim on Google

Very nice place to dine , i love to visit it when i visit Turkey?
Z
Zaid K. Al Qassar on Google

The Food is Delicious And The Service are Great
D
Daniel Franěk on Google

Good meals and service. Unfortunately no beer available
F
FAISAL A on Google

Great atmosphere, best service, delicious food
b
bin Marvel on Google

This is a must visit restaurant in the area. They have various well cooked meals and obviously they are passionate at what they do. The waiters are nice, friendly, and always available. It is suitable 4 groups, individuals, and couples.
C
Chaimae Ait Yahya on Google

Food was delicious, I liked the atmosphere as well and good service

Write some of your reviews for the company Adi Bahce

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *