Karasu Samsung Mağazası - İncilli Mh.Atatürk Blv.. No:13

4.7/5 based on 8 reviews

About Karasu Samsung Mağazası

*Samsung Knox, iş kullanıcılarına sağlam bir mobil güvenlik çözümü sağlayarak Hükümetler ve dünya çapındaki büyük kuruluşlar tarafından belirlenen sıkı güvenlik gereksinimlerini başarıyla karşılamıştır. https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/knox-certifications Belirli cihazlar için geçerli olmayabilir. https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/supported-devices.

Contact Karasu Samsung Mağazası

Address :

SAMSUNG-Karasu, İncilli Mh.Atatürk Blv.. No:13, 54100 Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98787
Postal code : 54100
Website : http://www.samsung.com/tr/storelocator
Categories :
City : Sakarya

SAMSUNG-Karasu, İncilli Mh.Atatürk Blv.. No:13, 54100 Sakarya, Turkey
A
Ayşe BOZ on Google

Temiz ve ferah
Clean and spacious
b
barisbentline on Google

İlgili işletme makul fiyatlar
Related business reasonable prices
E
EL Turko on Google

Karasuda elektronik eşyamı burdan alırım herzaman, tv ,cep telefonu vesaire. Kibar ve bilgili personeller.
I always buy my electronic stuff here in the land, TV, mobile phone and so on. Polite and knowledgeable staff.
ş
şafak Torkay on Google

İçeri girmedim,dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel bir mağaza.
I didn't go inside, it's a nice store as far as I can see from the outside.
R
Ramazan heryerde Başımoglu on Google

Güzel bir yer ihtiyaç keş edilmeye değer lidir
A beautiful place needs to be discovered
C
Ceren Öncü on Google

Çalışanlar çok ilgili ve güleryüzlüler
The employees are very interested and smiling
T
Tuğba Balcıoğlu on Google

Çalışan arkadaşların hepsi çok güler yüzlü. Hepsi hizmet sektörü için yaratılmış. Özellikle Müdüre Fatma Hanım ? Samsung bilindiği gibi pahalı bir marka ama aynı zamanda çok kaliteli. Iyi bir ekranda tv izlemek isteyen, dolabindaki ürünlerin kokularının karışmasını istemeyenler samsunga koşsun?
The working friends were all very friendly. All created for the service sector. Fatma Hanım, especially to the Director ? Samsung is an expensive brand as it is known, but it is also very high quality. For those who want to watch TV on a good screen, do not want the odors of the products in your cabinet to be mixed, let samsunga run?
S
Süleyman Kocaman on Google

Karasu samsung bayisi güzel insanlar güler yüzlü temiz ortam müşterileri güzel ağırlıyorlar hizmet kalitesi çok güzel herkese tavsiye ederim
Karasu samsung dealer is nice people, friendly clean environment, they welcome customers nicely, service quality is very good, I recommend it to everyone

Write some of your reviews for the company Karasu Samsung Mağazası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *