Kampüs Plus Eczane

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kampüs Plus Eczane

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Website : http://sakarya.eczaneleri.org/serdivan-kampus-plus-eczanesi.html
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
i
ibrahim TÜRK on Google

İlgi alaka üst düzeyde teşekkürler
Thank you very much for your interest
E
Endoplazmik Retikulum on Google

Kampüse bir eczane lazımdı. Geç de olsa açılması iyi.
The campus needed a pharmacy. Good opening late.
B
Besim Araman on Google

Gerek çalışanların içtenliği gerekse sıcak karşılamaları adeta iyileştirici bir ortam. Herkese hiç olmadı bir kere gidip görmelerini tavsiye ediyorum.
Both the sincerity and warm welcome of the employees is a healing environment. I advise everyone to go and see once it has never happened.
C
C. S. Öz on Google

Çok güzel bir eczane. Eczacı Hanım hem çok bilgili hem de çok ilgili. Ne zaman gitsem memnuniyetle ayrılıyorum. Kampüsümüze böyle bir eczane lazımdı.
It's a very nice pharmacy. Eczacı Hanım is both very knowledgeable and very interested. Whenever I go, I leave with pleasure. We needed such a pharmacy on our campus.
Ç
Çağrı Bey on Google

??
E
Ecem Turhan on Google

Eczacı hanım çok bilgili, ayrıca istediğim bütün ürünleri temin edebildiğim çok güzel bir eczane..
The pharmacist lady is very knowledgeable and also a very nice pharmacy where I can supply all the products I want ..
Ö
Ömer Faruk Aydın on Google

Güzel konumda güzel eczane. Çalışanlar ilgili. Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz
Nice pharmacy in nice location. Employees are involved. You can shop comfortably
Y
Yasir H on Google

Good

Write some of your reviews for the company Kampüs Plus Eczane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *