Kamardo Pastanesi

4.1/5 based on 7 reviews

Contact Kamardo Pastanesi

Address :

Öz Sk. No:14, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Categories :
City : Turhal/Tokat

Öz Sk. No:14, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
U
Ugur Ç. on Google

Turhal' da dondurma yiyeceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Yol kenarından geçerken hemen siparişinizi verip, güler yüzlü işletme sahibi ile ayaküstü sohbet ederken enfes dondurmasını yersiniz. Fiyatına göre dolgun külahı gözünüzü alır.Tesekkur ederiz Selami Beye. Tavsiye edilir. Sağlıcakla kalın.
It is one of the rare places where you can eat ice cream in Turhal. While passing by the roadside, you place your order immediately and have a delicious ice cream while chatting with the smiling business owner. Its full cone is eye catching for its price. Thank you Selami Bey. It is recommended. Stay well.
Ş
Şahabettin A. on Google

M
Mesut Dokuyucu on Google

S
Selahattin Coşkun on Google

S
Selami Coskun on Google

dürüst ticaret
honest trade
A
Abdullah Uyan on Google

İdar eder
administers
D
Dr Emirah on Google

Müşteri ilişkileri güzel. Uygun fiyatlar.
Customer relations are nice. Reasonable prices.

Write some of your reviews for the company Kamardo Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *