Nur Esarp

4/5 based on 1 reviews

Contact Nur Esarp

Address :

Gazi Osman Paşa Bulv. Model İş Hanı, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Gazi Osman Paşa Bulv. Model İş Hanı, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
Ş
Şahap Kural on Google

Burada nur eşarp diye bir yer yok.o noktada 13 katlı kariyer inşaat binaları var.birinci katıda carrefoursa alışveriş merkezi. Aylardır hala haritada Nur eşarp görünen yerde 8 senedir böyle bir işyeri yok diyorum.ama inatla o noktada Haritalarda Nur eşarp yazıyor. Biz bu kadar resmî bilgiyi 13 katlı carrefoursa alışveriş merkezi ni var diyoruz.nerde bu haritalara bakan yetkililer.bu kadar emeğinize saygı bekliyoruz. Yeter artık Burada Nur eşarp diye bir yok...yokkk.kaldırın .usandım kıskaca 13 katlı kariyer sitesi ve altı da carrefour market var.
There is no place called nur scarf here. There are 13-storey career construction buildings at that point. Carrefoursa shopping center is on the first floor. I say that there has been no such workplace for 8 years where Nur scarf is still visible on the map for months. But at that point, Nur scarf is written on the maps stubbornly. We say that there is this much official information about the 13-storey Carrefoursa shopping center. Where are the officials looking at these maps. We expect so much respect for your effort. Enough is enough, there is no such thing as Nur scarf here...nokk.lift it.I'm tired of it. There is a 13-storey career site and six carrefour markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Write some of your reviews for the company Nur Esarp

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *