Tokat gelinlik mağazaları FİGEN GELİNLİK

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Tokat gelinlik mağazaları FİGEN GELİNLİK

Address :

Kuyumcular Cd. No:33 60030, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9888
Website : https://figengelinlik.wixsite.com/figen
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Kuyumcular Cd. No:33 60030, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
A
Ahmad HMmx on Google

شركة ممتازة وجيدا واشكر الجميع
Excellent company and well thank everyone
M
M. Halil PAZARLI on Google

İyi mağaza güleryüzlü ilgili
Good store related smiling
S
Serkan Güven on Google

Tokat ve çevresine modayı ve kaliteyi sunan gelinlik mağazası...
A bridal shop offering fashion and quality in Tokat and its surroundings ...
m
murat kececi on Google

Çok ilgili ve maharetliler. Tavsiye edilir
They are very caring and skilled. It is recommended
U
Uğur SABUNCUOĞLU on Google

Bölgenin en donanımlı tecrübeli, işinin ehli, bol çeşitli mağazası...
The most equipped, experienced, competent and diverse store of the region ...
A
Abdullah Acibal on Google

Tokat'a Gelinlik alabileceğiniz en güzel mağazaları bu muhitte görmeye değer çok modern mağzalar var bence bir gezin derim
the most beautiful shops are worth seeing in this neighborhood are very modern stores to browse my skin, I think you can get a slap Wedding
D
Didem Kılavuz on Google

Gelinlikler güzel ama çalışma şekilleri hiç güzel değil otuz defa gelinliğin fiyatını sormamıza rağmen söylemediler gelinliği tamam bu olsun diye karar veriyorsunuz ölçülerinizi alıyorlar ondan sonra fiyat söylüyorlar insanları hayal kırıklığına uğratıyorlar
The wedding dresses are beautiful, but the way they work is not beautiful, even though we asked for the price of the wedding dress thirty times, they did not say that the wedding dress is okay.
G
Giyasettin Kızgın on Google

Gelinlik adına herşeyi bulmak çok kolay
It is very easy to find everything for the wedding dress.

Write some of your reviews for the company Tokat gelinlik mağazaları FİGEN GELİNLİK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *