İzmit Yeni Asya Kitabevi

4.9/5 based on 8 reviews

Contact İzmit Yeni Asya Kitabevi

Address :

İnönü Cd. No:218, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : http://www.yeniasya.com.tr/
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

İnönü Cd. No:218, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey
y
yasin öğüt on Google

Herkese tavsiye ederim
I would recommend it to everyone
Z
ZAFER YALÇIN on Google

Dünyanızı aydınlatacak cevabını aradığınız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Istifade edeceğiniz en güzel kitaplar burada
Here you can find the answers to the questions you are looking for, which will answer your world. The most beautiful books you will benefit are here
N
Namık KILIÇ on Google

Yeni Asya Kitapevini çok beğeniyorum. Ali ve Salih Beyleri tebrik ve takdir ediyorum.
I really like the new Asya Bookstore. I congratulate and appreciate Ali and Salih Beys.
e
ender doğan on Google

Çok temiz güvenli kitaplar ürünler Allah CC. Razı olsun hizmeti gecenlerden
Very clean safe books products Allah CC. Be consent from those who have served
A
Ali Dönmez on Google

Manevi huzura açılan kapı
Gateway to spiritual peace
y
yesil ay on Google

Insanların huzura kavuşması için birinci derecede önceliğe sahip olan hizmeti yerine getirdiği için bu yeniasya kitabevini önemsiyorum
I care about this Yeniasya bookstore because it provides the first priority service for people to find peace.
a
ahmet cemil çökren on Google

Asrın tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ve izahları olan eserleri satan, güleryüzlü çalışanları ve sıcak bir ortamı olan bir yer. İhtiyaçlarınızın giderildiği bir yer. Dini olarak tüm sorularınıza cevap bulabildiğiniz adres.
It is a place that sells Risale-i Nur Collection, which is a commentary of the century, and works with explanations, and has a friendly staff and a warm atmosphere. A place where your needs are met. The address where you can find answers to all your questions religiously.
M
Muhsin Murat Gül on Google

Allah razı olsun. Tüm dünyada okunan Kur'an-ı Kerim'in bir manevi tefsiri olan ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olan Risale-i Nur eserleri sayesinde imani tüm suallerinize tatmin edici cevaplar bulabileceğiniz maddi ve manevi huzur bulacağınız bir yer. Bir uğrayıp tanışmanızı tavsiye ederim. Selamlar.
God bless you. It is a place where you will find material and spiritual peace where you can find satisfactory answers to all your questions of faith thanks to the works of Risale-i Nur, a spiritual interpretation of the Quran that is read all over the world and whose author is Bediuzzaman Said Nursi. I recommend you to stop by and meet. Greetings.

Write some of your reviews for the company İzmit Yeni Asya Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *