İstanbul Kırtasiye

1/5 based on 1 reviews

Contact İstanbul Kırtasiye

Address :

Cumhuriyet Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Cumhuriyet Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Betül Güven on Google

BU NE ARKADASLAR?BRONZLASMİS KALEM YOLLAMİSLAR SHOPTANBUL??Bİ DE KARGOYLA UGRASTİM O KADAR ONUN ÜSTÜNE Bİ DE YANLİS YOLLAMİSSİNİZ ÜRÜNÜ SAKA MİSİNİZ??FATURADA BİLE NUMARANIZ YOK HER SİTEYE BAKTİM NO YOK SURPRİZ KUTUDAN FALAN MI CİKİCAKSİNİZ SHOPTANBUL??NEDİR YANİ ALMAYİN ARKADASLAR BU SATİCİDAN SACMA SAPAN İS YAPİYOLAR. SHOPTANBUL,KOLPADASİNİZ ABİ!
WHAT IS THIS? THEY ARE DOING A SINGLE WORK. SHOPTANBUL, YOU ARE IN KOLPADA BRO!

Write some of your reviews for the company İstanbul Kırtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *