İmaj Kirtasiye

3.8/5 based on 8 reviews

Contact İmaj Kirtasiye

Address :

Bankalar Cd. NO: 7, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Bankalar Cd. NO: 7, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
K
Kübra Ay on Google

E
ERDAL K. on Google

şehrin fotokopicisi
city ​​copier
h
hayati emini on Google

İşçilik ve ilgi tek kelime ile mükemmel
Craftsmanship and attention are just perfect
ع
عاشق الظلام on Google

iyi
good
F
Fast Agit on Google

Burasının çok faktörlü olması ve öğrencileri anlayıp destek vermeleri çok hoş bir şey bence ben daha çok lazer için gidiyorum ve gerçekten çok iyi iş çıkartıyorlar ve çok temizler
It's nice that this place has a lot of factors and they understand and support the students, I think I go for more lasers and they do really well and they clean very well.
e
erva bostan on Google

Bu kırtasiyeden aldığım her şeyden çok memnunum .Bir öğrenci olarak ihtiyacımı karşılayabilecek en güzel kırtasiye
I am very happy with everything I bought from this stationery. The best stationery that can meet my needs as a student
s
sinan Karaca on Google

Bir tane kaşe için akşama kadar yazıştık. Enson akşam almaya gittiğimde mavi kaşe yapmışlar diğeri hiç yapılmamış konuşma uslupları çok zayıf.
We corresponded until the evening for a stamp. The last time I went to buy it in the evening, they made a blue stamp, the other was never done. Their speaking style is very weak.
Ö
Ömer Faruk semiz on Google

Kendileri diğer ozalitçilerin 5 katı bir fiyat çekip ucuza yaptıklarını iddia ettiler ve aramızda bu şekilde bir ticaret gerçekleşti. :)
They claimed that other blueprinters paid 5 times the price and did it cheaply, and this is how a trade took place between us. :)

Write some of your reviews for the company İmaj Kirtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *