Gaziantep Baklavacısı Nusret Usta - 927. Sk. No:15 D:g

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Gaziantep Baklavacısı Nusret Usta

Address :

927. Sk. No:15 D:g, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

927. Sk. No:15 D:g, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
T
Taner Turkan on Google

a
alperen demirtaş on Google

Kapanmış gelmeyin
Don't come off

Write some of your reviews for the company Gaziantep Baklavacısı Nusret Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Orkun Eczanesi Zümrüt Sitesi - 3158. Cd. Yeşil Vadi Kır Düğünü Emek Kuyumculuk Gü-em Lojistik Kuaför Ahmet İşik Tavukçuluk Albaraka Turk - Korfez Kocaeli Subesi Yakup Motorsiklet Tamir DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj