Fides Psikolojik Danışmanlık Merkezi

5/5 based on 8 reviews

Contact Fides Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Address :

Cumhuriyet Mahallesi, Sedat Kirtetepe Caddesi, Doktorlar Apt. No:5, D:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Website : http://www.fidespsikoloji.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Cumhuriyet Mahallesi, Sedat Kirtetepe Caddesi, Doktorlar Apt. No:5, D:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Batın Şenyurt on Google

Gerçekten kaliteli ve nezih bir yer. Sonuna kadar yardımcı olunuyor ve işlerinde üst düzey yerlere geldikleri çok belli. Teşekkürler.
It is a really high quality and decent place. They are helped to the end and it is obvious that they have reached top positions in their jobs. Thank you.
T
Taylan Korkmaz on Google

Sakarya'nin en tecrübeli terapistleri buradadır, ilgililere..
Sakarya's most experienced therapists are here, to those concerned..
A
Ahmet Emir Çomak on Google

Çok memnun kaldım şiddetle tavsiye ediyorum hiç düşünmeyin randevunuzu alıp başlayın ayrıca pandemi dönemindeki hassasiyet ve titizliğiniz içinde ayrıca teşekkür ederim.
I am very pleased, I strongly recommend you, do not think, make your appointment and start, and also thank you for your sensitivity and meticulousness during the pandemic period.
İ
İREM ELİF ŞAFAK on Google

Kaliteli insanlardan oluşan kadrosu ile çok profesyonel çalışıyon bir merkez tavsiye ederim.
I would recommend a center that works very professionally with a staff of quality people.
S
Samet Özay on Google

Uzmanlar alanlarında oldukça başarılılar. Ortamın enerjisi ve sakinliği keyif verici
Experts are very successful in their fields. The energy and calmness of the environment is pleasing
E
Emin Can Bulut on Google

Ortamın ambiyansı olsun, kişiler olsun gayet güzel ve rahat bir yer. Herkese tavsiye ederim.
Whether it's the ambiance of the environment or the people, it's a very nice and comfortable place. I would recommend it to everyone.
B
Beril Tuna on Google

Uzun süren araştırmalardan sonra Fidesi seçerek doğru bir tercih yaptık. Bize iyi geldi
After a long research, we made the right choice by choosing Fidesi. good for us
S
Seyda Yilmaz on Google

İçeri girer girmez ortamın ambiyansı ve samimiyeti insanı büyülüyor . Uzmanlar alanlarında oldukça yetkin ve başarılılar , Hocalarımın bana olan katkıları paha biçilemez .
The ambience and sincerity of the environment fascinates you as soon as you enter. The experts are very competent and successful in their fields , the contributions of my professors to me are invaluable .

Write some of your reviews for the company Fides Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *