Detay Isı DOĞALGAZ ISITMA

4/5 based on 2 reviews

Kombi Petek ve Doğalgaz Ürünleri Satışı | Detay Isı - Detayisi.com

Sakarya'da kombi, petek ve doğalgaz ürünleri ve satışı yapan firma

About Detay Isı DOĞALGAZ ISITMA

Detay Isı İnşaat Doğalgaz İç Dekorasyon; ısıtma, havalandırma, inşaat ve iç dekorasyon konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur. E.C.A., Demirdöküm, Buderus, Ariston, Sanica, Kale, Pekpan ve Kalde gibi en iyi markaların en kaliteli ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir.

Deneyimli bir kadro ile kurulan Detay Isı İnşaat Doğalgaz İç Dekorasyon satış öncesi ve sonrasında, hem müşterilerine hem de sektöründeki mühendislik firmalarına, proje, takip ve satış aşamasından ürünlerin devreye alınması ile test edilmesine kadar her aşamada destek vermektedir.


Ürün Satışını Gerçekleştirdiğimiz Markalar

➩ E.C.A

➩ Buderus

➩ Demirdöküm

➩ Radyal

➩ Kalde

➩ Hoşseven

➩ Gilan 

➩ Mira

➩ Çukurova


Contact Detay Isı DOĞALGAZ ISITMA

Address :

Karaosman Sk. 24 A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9899
Website : http://www.detayisi.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Karaosman Sk. 24 A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
S
Sakaryalı HALİM on Google

R
Recai ünsal on Google

Işinin ehli insanlar
Competent people

Write some of your reviews for the company Detay Isı DOĞALGAZ ISITMA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *