Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3.8/5 based on 4 reviews

Contact Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Address :

Ada Cd. No 18, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Ada Cd. No 18, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
z
zhrasn 76 on Google

K
Kemal Tüysüz on Google

S
Sevcan Karabıyık on Google

Ş
Şennur Der on Google

Benim 4 yıl emektar okulum başta Eski Okul Müdürüm Sabiha YAZICI'ya Müdür Yardımcıları Enver YILMAZ, Hasan ŞANLI ve Nadir SÖNMEZ'e Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölüm hocam Ali Tosun ve Soner ÇENGELOĞLU Neslihan KAPLAN hocalarıma kültür derslerimiz hocalarından Türk Dili ve Edebiyatı Hocamız Muhammet Ali TUNÇ ve Oğuz Kağan ŞALLI Matematik Hocalarımız Saliha Gözde MERSİN Ve Ahmet Ali CEBECİ'ye Fizik Hocamız Özer SEZER hocama Kimya Hocam Mustafa SULTANSUYU' ya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hocam Sümeyye KAYMAK hocama özellikle Coğrafya Hocam Sevgili Seyit YAMAK Hocama sonsuz teşekkürler ????
My four-year veteran school, especially to my former School Principal Sabiha YAZICI, to Deputy Principals Enver YILMAZ, Hasan ŞANLI and Nadir SÖNMEZ, to my Food and Beverage Services Department teachers Ali Tosun and Soner ÇENGELOĞLU, to Neslihan KAPLAN, to my teachers of our culture courses, to our Turkish Language and Literature teacher, Muhammet Ali TUNÇ and Oğuz Kağan ŞALLI Endless thanks to our Mathematics Teachers Saliha Gözde MERSİN and Ahmet Ali CEBECİ To our Physics teacher Özer SEZER To my Chemistry teacher Mustafa SULTANSUYU My Religious Culture and Ethics teacher Sümeyye KAYMAK, especially to my Geography teacher Dear Seyit YAMAK ????

Write some of your reviews for the company Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *