Kubbe Magazasi

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Kubbe Magazasi

Address :

Hal Cd. No:237, 54000 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://www.instagram.com/kubbe.store/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Hal Cd. No:237, 54000 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Aysel Altın Eltez on Google

Çalışanların ukalaca davranışları müşteri memnuniyeti sıfır hayatta birdaha güvenip alışveriş yapmam
The cocky behavior of the employees, customer satisfaction, zero in life I will not trust and shop again
K
Kemal kadıkıran on Google

?
ö
özge karaca on Google

Bir ürün aldım o kadar para verdim ürünün üstündeki payetlerden kollarında ip çekilmesi oldu iki kere giymemde ve ürünlerinin arkasında durmadılar kullanıcı hatası diyip ilgilenmediler
I bought a product, I paid so much money, the sequins on the product had a rope pulled on their arms, they did not stand behind my products and they did not stand behind their products.
Ş
Şener Akyıldız on Google

Sanki biraz pahalı gibi
As if it was a bit expensive
S
Seyma Coskun on Google

Bu işletmeye bir yildiz bile fazla değişim felan yaptıkları yok yalan kesinlikle alışveriş yapmayin ürünü sattıktan sonra sizinle hiç ilgilenmiyorlar çalışanlar çok küstah eğer burdan bu yorumları oranın sahibi okuyosa lütfen dikkate alın ben işletmeniz çalışanlar yüzünden mahvolmuş
They do not even make a change to this business even for a year, do not lie, do not shop absolutely, do not take care of you after selling the product.
M
Meral ÖKSÜZ on Google

Elbise aldım bayramdan önce kargo hatasından elbisem gelmedi tekrar gönderin kargo parasını vereyim dedim yollamadılar çalışanlar ukala hayrımıza elbiseyi veririz dediler göndermediler hiç bir numaralarına ulaşılamıyor hiç hak değil yaptıkları böyle bir şey görmedim
I bought the dress before the feast, I did not send my dress from the cargo error.
S
Selin Mutlu on Google

Bu mağazaa 1 yıldız bile fazla.. hayatımda bu akdar küstah çalısanları olan bir iş yeri daha görmedim. Personeller saygısız,yalancı ve ilgisiz aynı ürünü tadilat yaparak firmadan yeni gelmiş gibi vermeye çalıştı ve küstahça tavırlar çabası çok yazık. Ilk ve son alışverişimdi Rezalet
One star is more than 1 star for this store .. I have never seen a workplace with such arrogant employees in my life. Personnel disrespectful, liar and indifferent tried to give the same product as if it had just arrived from the company by making renovations and it is a shame to try to be arrogant. My first and last purchase, Disgrace
K
Krm Say on Google

Çalışanlar o kadar saygısız ve laubali ki... Ürün iade istediğimde gerçek yüzleri çıktı , kıyamet koptu , resmen, asla tavsiye etmiyorum,
Employees are so disrespectful and unprofessional... When I asked for a product to be returned, their real faces came out, all hell broke loose, officially, I never recommend it,

Write some of your reviews for the company Kubbe Magazasi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *