ÇUHADAR FOOD

4.1/5 based on 8 reviews

Contact ÇUHADAR FOOD

Address :

Aşağı Kirazca, AŞAĞIKİRAZCA MH. FİDANLIK CD. SAKARYA HAL ALANI NO: 30/B İÇ KAPI NO: Z 76, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://cuhadar-gda-hasan-cuhadar.business.site/
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Aşağı Kirazca, AŞAĞIKİRAZCA MH. FİDANLIK CD. SAKARYA HAL ALANI NO: 30/B İÇ KAPI NO: Z 76, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
Y
Yasar Cakmak on Google

Geldiğin yeri unutursan gittiğin yolda kaybolursun vurgun Sakaryalı
If you forget where you came from, you'll get lost on the way you go, your hit Sakaryalı
Ö
Ömral Koç on Google

1 gün bekletti beni geldiğimde boşaltma yapsa 5 yıldız oluyordu
He made me wait for 1 day, if he had unloaded when I arrived, it would have been 5 stars.
B
Bünyamin Bst on Google

sakaryanın en büyük sebze ve meyve toptancısı aradığınız her şeyi günlük taze bulabilirsiniz
the biggest vegetable and fruit wholesaler of sakar can find everything you are looking for daily fresh
H
Harun Borinli on Google

4 yıldır tek adresim. Ürünler kaliteli, çalışanlar çok iyi ??
I've been my only address for 4 years. The products are good quality, the employees are very good Ürün
A
Abdullah kudal on Google

Sebze ve meyve adına aradığınız herşey var bu dükkanda.tabii satışlar toptan.
There is everything you are looking for in the name of vegetables and fruits.
O
Orhan KAPCAK on Google

???
T
Tofaş Tofaş on Google

1 Giriş ücreti var ve pahalı olduğu için satıcılar hergün geleceklerine haftada 1 kez geliyorlar 2Kalite konusunda iyiler 3 Müşteriyle fazla ilgilenmezler işlerine odaklanırlar 4 Suriyelileri Hale Sokuyorlar Türk vatandaşı Yükleme 40 liraya alırken suriyeliler 5 liraya yükleyip Ordaki kendi vatandaşımızın hakkından ediyor buna bir çare bulması gerek Tahsinbeyin. Teşekkür ederim
There is 1 entrance fee and the sellers come to their future once a week because it is expensive. 2 They are good at quality 3 They do not care much about the customer, they focus on their work 4 Making Syrians Syrians While loading Turkish citizen 40 pounds Syrians have loaded 5 liras and they have to find a solution for this, our own citizen there, Tahsinbeyin. Thank you
a
ahmet faruk serdaroğlu on Google

Her daim sebze meyve her ürünleri çok beğenilir ve kalite değeri en iyi şekilde olan bir firma hep beraber yapmış olduğumuz ticaretten memnuniyet duyarız teşekkür ediyoruz her zaman
Vegetables and fruits are always appreciated, and a company with the best quality value. We are pleased with the trade we have done together, thank you always

Write some of your reviews for the company ÇUHADAR FOOD

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *