Ünallar Market

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ünallar Market

Address :

254. Sk. No: 22/B, 35390 Buca/İzmir, Turkey

Opening hours :
Monday 5:30AM–2AM
Tuesday 5:30AM–2AM
Wednesday 5:30AM–2AM
Thursday 5:30AM–2AM
Friday 5:30AM–2AM
Saturday 5:30AM–2AM
Sunday 5:30AM–2AM
Categories :
City : Buca/İzmir

254. Sk. No: 22/B, 35390 Buca/İzmir, Turkey
c
ceyhun kama on Google

Gece acik
Open at night
d
deskay on Google

Iyi hizmet veriliyor
Providing good service
C
Cüneyt Kıral on Google

İlgi alaka guzel
Relevance beautiful
Y
Yasin Avcı on Google

Çevik bire meydanına yakın gece belli bir saate kadar açık market
Close to agile square at night
C
Candan Sever on Google

Tc capulcu ebru erten ve damla yilmazla kahve keyfi:-)
Tc capulcu ebru erten and drip yilmazla coffee pleasure :-)
K
KURTLAR VADİSİ KESİTLERİ on Google

çoğu ürünün tarihi geçmiş zabıta dnetlemesi lazım gitmeyin
Most of the products are out of date.
M
Murat Oter on Google

24 saat hizmetin adresi.. Ünallar AVM'de yok yok.. Mutluluğu uzakta aramayın..
24 hours service address .. Unallar AVM does not exist .. Do not look away happiness ..
T
Tuncay Alptekin on Google

Yolunuz açık ola bol kazançlar
Good luck and good luck

Write some of your reviews for the company Ünallar Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *